Вступ

Без мети не існує діяльності, без інтересів не існує цілі,

а без діяльності не існує життя.

Джерело інтересів, цілей і діяльності — субстанція громадського життя

В.Г. Бєлінський

Поняття цілі досліджується не тільки наукою управління, але й фі­лософією, соціологією, юриспруденцією, психологією, кібернетикою і багатьма іншими науками. Завдання науки управління полягає в тому, щоб сформувати таке поняття цілі, навколо якого можливо було б об’єд­нати найрізноманітніші знання про неї та використовувати їх в управ­лінській практиці. Формування та вибір цілей є початковим пунктом управління. Будь-який вид соціального управління тим і відрізняється від управління в технічних та біологічних системах, що вплив суб’єкта управління на об’єкт відбувається насамперед шляхом визначення мети. Відтак розгляд теми цілі соціального управління є важливим етапом формування цілісного уявлення про соціальне управління.