Вступ

Найскладніше мистецтво — це мистецтво управляти.

К. Вебер

Становлення й розвиток свідомості та діяльності людей як сус­пільних, колективних особин були пов’язані з їх взаємодією, обміном думками та досвідом, організацією колективних зусиль заради досяг­нення якихось значущих для всіх цілей. Тому разом з появою свідо­мості та спільної діяльності людей виникає управління як об’єктивно необхідне суспільне явище, породжене людською свідомістю, волею й діяльністю та покликане забезпечити розвиток людства, реалізацію його потенціалу.