Вступ

Вчений без праць — дерево без плодів

Сааді

Вагомий внесок у розбудову і формування управлінської науки вне­сли й українські дослідники. Почасти у літературі згадують лише відомих управлінців, залишаючи осторонь тих, хто також зробив свій внесок у да­ному напрямі. Українство має знати і своїх науковців, дослідників, вче­них, які своєю натхненою працею і великим розумом поповнювали світо­вий скарб науки, а також прославляли нашу Батьківщину. Отже, нижче аналізуватимуться етапи зародження та розвитку управління в Україні.