Ф

Фонд робочого часу — складається із загальної кількості робочого часу одного співробітника або групи за визначений календарний про­міжок (рік, півріччя, квартал, місяць, тиждень) і виражається у людино- днях, людино-годинах.

Функціональна структура ОВС — сукупність різних видів, напрямів його діяльності, що обумовлені його метою та істотними завданнями, а

також сукупність функцій підрозділів, які його складають, і функціо­нальних обов’язків їхніх працівників.

Функція — 1) об’єктивно необхідна, відносно самостійна частина управлінської діяльності (елемент управління), що характеризується специфічним змістом, особливо просторово тимчасовою формою вира­зу; 2) діяльність задля досягнення цілей.

Футурологія — наука про майбутнє.