Л

Лінійна система стимулювання — система стимулювання, в якій розмір винагороди агента прямо пропорційний його дії або результату діяльності.

Лінійна структура управління — структура організаційної системи, в якій кожен агент підпорядкований одному і лише одному центру.