Е

Елемент — складова частина системи, яка далі в дослідженні не роз­кладається.

Ефективність соціального управління — це один з основних показни­ків досконалості управління, що визначається за допомогою зіставлення результатів управління і ресурсів, витрачених на його досягнення.