Б

Багатоелементна організаційна система — організаційна система, в якій є кілька агентів.

Багатоканальний механізм — механізм, у якому рішення ухвалю­ються центром на підставі результатів паралельної обробки інформації декількома каналами (експертами, ЕОМ і т.д.).

Багаторівнева організаційна система — організаційна система, що має три- і більш рівневу ієрархічну структуру.

Безперервність — відсутність проміжків. Наприклад, напруга в ме­режі перемінного струму може дорівнювати 220в, 225в, 210в або бути якоюсь іншою, але перехід протягом часу від 250в до 210в здійснюється не стрибкоподібне, а безперервно, через множину проміжних визначень. Аналогічно змінюється значення сили струму, температури повітря.

Бюджет робочого часу — це розподіл фонду робочого часу на різні види робіт та форми діяльності.