1.     Поняття та зміст технічного захисту інформації в органах внутрішніх справ

Технічний захист інформації (ТЗІ), як окрема складова діяльності з забезпечення безпеки інформації є діяльністю, спрямованою на забез­печення інженерно-технічними заходами порядку доступу, цілісності та доступності (унеможливлення блокування) інформації, яка становить державну та іншу передбачену законом таємницю, конфіденційної ін­формації, а також цілісності та доступності відкритої інформації, важ­ливої для особи, суспільства і держави.

Інженерно-технічні заходи з технічного захисту інформації — це сукупність дій та засобів, направлених на протидію загрозам інформації, що можуть бути реалізовані технічними каналами, каналами спеціаль­ного впливу, а також шляхом несанкціонованого доступу.

При ньому, технічні канали включають канали побічних електромаг­нітних випромінювань та наведень, акустичні, оптичні, радіо-, радіотех­нічні, хімічні та інші канали.

Канали спеціального впливу створюються шляхом формування по­лів та сигналів з метою знищення системи захисту або порушення ціліс­ності інформації.

Несанкціонований доступ реалізується шляхом підключення до апаратури та ліній зв’язку, маскування під зареєстрованого користувача,

Рис.1. Визначення технічного захисту інформації

подолання заходів захисту для використання інформації, або нав’язу­вання невірної інформації, застосування закладних пристроїв та про­грам, а також комп’ютерних вірусів.

Система ТЗІ — це сукупність суб’єктів, об’єднаних цілями та завдан­нями захисту інформації інженерно-технічними заходами, нормативно- правова та матеріально-технічна база.

За роки незалежності в Україні створено основні елементи системи технічного захисту інформації: напрацьовано нормативно-правову базу, визначено функції й повноваження суб’єктів системи ТЗІ, реформова­но ті, що діяли, та створено нові підрозділи, що провадять діяльність у даній сфері, тривають роботи по створенню нових зразків спеціальних технічних пристроїв захисту інформації.

Органи та підрозділи Міністерства внутрішніх справ у даній системі посідають особливе місце. З одного боку, в рамках створення системи технічного захисту інформації України, в структурі органів внутрішніх справ створені та функціонують підрозділи ТЗІ. З іншого боку, протидія загрозам в інформаційній сфері є однією з функцій Міністерства вну­трішніх справ України спільно зі Службою безпеки України, Збройними силами України та Управлінням державної охорони.