1.3.  Наслідки агресії проти Іраку для національної безпеки України

Що стосується нашої держави, то слід ураховувати також і той факт, що під впливом геостратегічних факторів Україна сформувалася як регі­ональна, поліетнічна та поліконфесійна держава із власними внутрішні­ми протиріччями. Тому конфлікт США з Іраком є загрозою національ­ній безпеці України.

В економічній сфері: Україна позбудеться важливого партнера на східному ринку, а отже зазнаватиме внаслідок уведеного США ембар­го, суттєвих збитків, більше того, уведення санкцій ФАТФ також є про­довженням тиску США на Україну, а після участі України в операціях ООН країна не отримала жодних преференцій в Іраку. В екологічній сфері: агресія проти Іраку спричинила пошкодження нафтових об’єк­тів, на які, за даними ЦРУ, вже завезена іракськими військовими велика кількість вибухівки. В інформаційній сфері: Україна вже зазнала шкоду внаслідок звинувачень щодо продажу бойових комплексів «Кольчуга», імідж нашої держави на міжнародній арені значно підірвано. У воєнній сфері: Україна обмежена знову ж таки з боку США щодо продажу влас­ної зброї, яка за своїми тактико-технічними характеристиками та ціною значно краще за інші аналоги, включаючи американські.

Отже агресія США проти Іраку стала серйозним випробовуванням для системи забезпечення національної безпеки України, одним з осно­вних і дієвих елементів якої є Міністерство внутрішніх справ України. Як вбачається найбільш ефективним на сьогоднішньому етапі розви­тку геополітичних відносин є шлях України до європейських структур, спроба вкласти власну лепту у формування неосистеми загальноєвро­пейської безпеки.6 Без України, і це є фактом, Європа крокуватиме вже уторованими манівцями, які ведуть до темряви та хаосу, без України Європа не зможе сформувати системи загальноєвропейської безпеки, без України Європа втрачає зв’язок з Росією, Ближнім Сходом та Азією. І тероризм є саме тим деструктивним соціальним явищем, яке значно полегшує завдання щодо увергнення в хаос Європейського континен­ту — колиски земної цивілізації.

Відповідно до Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу, безпека України у контексті загальноєвропейської безпеки ґрунтується

6Ліпкан В.А. Неопарадигма національної безпеки // Право України. — 2002. — № 11. - С. 19 - 23.

на тому, що розвиток і зміцнення ЄС поглиблюють загальноєвропейську безпеку в усіх її вимірах.

Саме тому Україна є важливою складовою загальноєвропейської ар­хітектури безпеки, і від стабільності в нашій державі значно залежатиме стабільність усієї Європи.