Вступ

Вище за силу немає нічого, окрім уміння володіти нею

Ж.-ГІ. Ріхтер

Успішне виконання задач, що стоять перед органами внутрішніх справ в особливих умовах залежить від переконаності, високої свідо­мості, морального духу та професійної майстерності особового складу. У формуванні цих моральних і професійних якостей велике значення має морально-психологічна підготовка, значення якої в особливих умовах незмірно зростає.

Настанови проведення професійної підготовки, наявні документи (накази, посібники, методичні вказівки) із затримання озброєних зло­чинців, ліквідації масових заворушень вірно орієнтують на проведення занять в максимально наближеній до реальної обстановці.

Морально-психологічна підготовка спрямовується на підвищення бойової готовності, зміцнення морального стану, свідомої службової дисципліни, удосконалення професійної майстерності особового складу, успішне виконання оперативно-службових задач. Її зміст у різних видах надзвичайної обстановки та особливих умов визначається, виходячи з прийнятого начальником органу внутрішніх справ рішення, характеру задач, що виконуються, особливостей обстановки, рівня професіоналіз­му особового складу, його морального стану.

Морально-психологічна робота проводиться безперервно і тим активніше, чим складніша та напруженіша обстановка. Організаційно вона базується на основі плану, який є частиною загального плану дій в особливих умовах.