Вступ

Боязкість вельми шкідлива тому, що вона утримує волю від корисних дій

Р. Декарт

Розвиток суспільства на нинішньому етапі пов’язаний з бурхливим розвитком технологій виробництва, становить у багатьох випадках під за­грозу людське життя, майнові відносини, а іноді й суспільство в цілому.

Глобальною, епохальною надзвичайною подією, яка сталася в наслі­док катастрофи ЧАЕС і призвела до величезних матеріальних витрат, втрати здоров'я сотнями тисяч людей, вимагає відповідних дій всіх дер­жавних структур, в тому числі й органів внутрішніх справ з мінімізації таких наслідків.

Крім такого роду, або подібних надзвичайних ситуацій, практика сві­тових держав, так і нашої держави показує, що можуть бути інші кризові ситуації, які пов'язані з природними катаклізмами, подіями соціально- політичного характеру, подіями воєнного характеру.

Органи внутрішніх справ, виконуючи завдання по боротьбі зі злочин­ністю, забезпеченні громадського порядку повинні вміло і ефективно ді­яти при виникненні будь-яких надзвичайних ситуацій, так як вони будуть проходити на території обслуговування відповідними органами міліції.

Належне рішення дуже складних і проблемних питань залежить від кваліфікації керівного складу, їх вміння і навичок управління ОВС сила­ми і засобами в особливих умовах, безпосереднього керівництва прове­дення спеціальних заходів з забезпечення охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю у непередбачених екстремальних ситуаціях.