Вступ

Здоров’я без сили — те саме, що й твердість без гнучкості

Козьма Прутков

Конституція України до найважливіших функцій державної влади віднесла забезпечення прав і свобод громадян, соціального правового й економічного захисту їх. Саме права і свободи громадян, їх гарантії ви­значають зміст і спрямованість державної діяльності, а їх затвердження і забезпеченість — головний обов’язок держави.

Захист населення нашої країни від насильства кримінальних еле­ментів, посягання на особистість, її права і законні інтереси статті 26, 28 Конституції України покладені на органи державного управління та їх правоохоронні органи.

Реалізація конституційних положень залежить від високої організа­ції державного управління, діяльності державних органів, у тому числі органів внутрішніх справ.

Працівник міліції працює на особливій ділянці. Сферою його ді­яльності є, передусім, суспільні відносини. Йому нерідко доводить­ся стикатися з конфліктними ситуаціями, вирішувати питання, від яких залежать долі людей. Ось чому від працівника міліції потрібна велика чуйність, тактовність, доброзичливість і свідомість відпо­відальності за своє рішення, свій вчинок, здатність до емоційного співпереживання, але водночас і принциповості, а якщо необхідно і суворості.

Успіх діяльності у будь-якій сфері підрозділів кожного співробіт­ника органів внутрішніх справ у значній мірі залежить від рівня його кваліфікації, майстерності, ділових і моральних якостей, а також від фі­зичної і психологічної підготовки.

Ці якості виробляються в процесі підготовки та навчання особово­го складу в процесі практичної їх роботи. Питання фізичної підготовки, охорона здоров’я співробітників органів внутрішніх справ покладені на медичні підрозділи та установи Департаменту медичного забезпечення та реабілітації МВС України.

Ці підрозділи та установи Міністерства внутрішніх справ України являють собою струнку, динамічну державну структуру, ефективність якої перевірена багаторічною історією.