Вступ

Знати — щоб передбачати, передбачати — щоб могти

І. Кант

Для ефективної діяльності індивідів, які спільно працюють у групах, головне полягає в тому, щоб забезпечити ясне розуміння поставлених цілей і завдань, а також і методів їх здійснення. Для того, щоб групові зусилля були успішними, люди повинні знати, чого від них чекають. Це досягається за допомогою однієї з найважливіших функцій управління — планування, під яким розуміється спеціальний вид управлінської діяльності, який ви­значає перспективу і майбутній стан організації. За допомогою планування створюється орієнтир, напрям майбутньої діяльності організації.