С.С.Саитгараев - Элементы теории игр

Просмотров: 1612Похожие книги

С.С.Саитгараев - Элементы теории игр

Репетенко М В - Збірник тестів з інженерної графіки для самостійного контролю знань

Е.М. Шинкаренко - Электрические аппараты

- Конспект лекцій з курсу Організація і проектування логістичних систем – Рославцев Д. М.

- Господарське законодавство – Кубах А I