8.2 Особливості визначення митної вартості товарів із застосуванням умов «ІНКОТЕРМС»

Базисні умови постачання впливають на особливості визначення митної вартості товарів. Вчені пропонують метод, який дає змогу коригувати митну вартість залежно від умов поставки товарів на екс­порт (імпорт), тобто чітко визначити у кожній конкретній експортно-імпортній ситуації, яка із сторін за що і коли повинна платити.

1. Колонки 2-8 враховують витрати, що мали місце до перетину митного кордону України.

2. Колонки 9- 12 враховують витрати на території України.

3. Витрати зі страхування і оплати основного транспорту врахо­вуються з моменту перетину митного кордону України.

4. + - витрати, що входять до ціни відповідно до ІНКОТЕРМС.

5. «•» - при визначенні митної вартості витрати додаються не залежно від того, хто їх оплачує.

Таблиця 8.1 - Порядок відшкодування транспортних витрат при поставці товарів у зовнішній торгівлі

Умови

Витрати експортера

Витрати імпортера

ЕХ\У

—   усі     витрати     щодо     товару до моменту,      коли     його     надають у розпорядження покупця

— навантаження;

— сплата     всіх     офіційних платежів, передбачених під час експорту товарів;

— страхування товару;

— перевантаження на транспортний засіб перевізника;

— оплата послуг із транспортування;

— перевантаження на транспорт покупця;

— сплата імпортного мита;

— доставка від транспорту перевізника;

— розвантаження у покупця

БСЛ

— витрати         щодо        товару до моменту,          коли          його буде поставлено перевізнику згідно з пунктом «Поставка товару»;

— оплата      витрат,      пов'язаних з митними      формальностями,      а також усіх      митних      зборів, податків та інших              офіційних     зборів, що сплачуються під час експорту товару

— доставка до перевізника;

— сплата експортного мита;

— страхування товару;

— перевантаження на транспортний засіб перевізника;

— оплата послуг з транспортування;

— перевантаження на транспорт покупця;

— сплата імпортного мита;

— розвантаження у покупця

БАЯ

— пакування;

— навантаження;

— доставка до перевізника

— поставити товар уздовж борту судна;

— отримання експортної ліцензії. сплата     експортного     мита     (за про­ханням    та    за    рахунок покупця)

— страхування товару;

— перевантаження на транспортний засіб перевізника;

— перевантаження на транспорт покупця;

— сплата імпортного мита;

— доставка від транспорту перевізника;

— розвантаження у покупця

БОВ

— пакування;

— навантаження;

— доставка до перевізника;

— сплата митних зборів, податків, інших   зборів,   передбачених   під час експорту товарів;

— перевантаження     на транспортний засіб перевізника

— страхування товару;

— оплата послуг з транспортування;

— перевантаження на транспорт покупця;

— сплата імпортного мита;

— доставка від транспорту перевізника;

— розвантаження у покупця


 

— пакування;

— навантаження;

— доставка до перевізника;

— сплата всіх офіційних платежів, передбачених під час експорту товарів;

— перевантаження на транспортний засіб перевізника;

— оплата послуг з транспортування

— страхування товару;

— перевантаження на транспорт покупця;

— сплата імпортного мита;

— доставка від транспорту перевізника;

— розвантаження у покупця

СІР

— пакування;

— навантаження;

— доставка до перевізника;

— сплата   всіх   офіційних платежів, передбачених під час експорту товарів; —страхування   товару; перевантаження на   транспортний   засіб перевізника;

— оплата послуг з транспортування

— перевантаження на транспорт покупця;

— сплата імпортного мита;

— доставка від транспорту перевізника;

— розвантаження у покупця

СРТ

— пакування;

— навантаження;

— доставка до перевізника;

— сплата   всіх   офіційних платежів, передбачених під час експорту товарів;

— перевантаження    на транспортни засіб перевізника;

— оплата   послуг  з транспортування

— страхування товару;

— перевантаження на транспорт покупця;

— сплата імпортного мита;

— доставка від транспорту перевізника;

— розвантаження у покупця

СІР

— пакування;

— навантаження;

— доставка до перевізника;

— сплата всіх офіційних платежів передбачених піл час експорту товарів;

— страхування товару;

— перевантаження на транспортний засіб перевізника;

— оплата послуг з транспортування

— перевантаження на транспорт покупця;

— сплата імпортного мита;

— доставка від транспорту перевізника;

— розвантаження у покупця

БАБ

— пакування;

— навантаження;

— доставка до перевізника;

— сплата всіх офіційних платежів передбачених під час експорту товарів;

— перевантаження на транспорт-ний засіб перевізника;

— оплата послуг з транспортування

— перевантаження на транспорт покупця;

— сплата імпортного мита;

— доставка від транспорту перевізника;

— розвантаження у покупця

БЕЯ

— пакування;

— навантаження;

— доставка до перевізника;

— сплата всіх офіційних платежів передбачених під час експорту товарів;

— страхування товару;

— перевантаження на транспортний засіб перевізника;

— оплата послуг з транспортування

— перевантаження на транспорт покупця;

— сплата імпортного мита;

— доставка від транспорту перевізника;

— розвантаження у покупця


DEQ

— пакування;

— навантаження;

— доставка до перевізника:

— сплата експортного мита;

— перевантаження на транспортний засіб перевізника;

— оплата послуг з транспортування;

— перевантаження на транспорт покупця;

— сплата імпортного мита

— доставка від транспорту перевізника;

— розвантаження у покупця

DDU

— пакування;

— навантаження;

— доставка до перевізника;

— сплата всіх офіційних платежів, передбачених під час експорту товарів;

— перевантаження на транспортний засіб перевізника;

— оплата послуг з транспортування;

— перевантаження на транспорт покупця

DDP

— пакування;

— навантаження;

— доставка до перевізника;

— сплата всіх офіційних платежів, передбачених під час експорту товарів;

— перевантаження на транспортний засіб перевізника;

— оплата послуг з транспортування; — перевантаження на транспорт покупця;

— сплата імпортного мита;

— доставка від транспорту перевізника;

— розвантаження у покупця

6. "-" - при визначенні митної вартості витрати вираховуються незалежно від того, хто їх оплачує.

Таблиця 8.2 - Визначення митної вартості залежно від умов поставки при імпорті товарів в Україну

Бази

Упа-

Наван-

Дове-

Виві-

Стра

Наван-

Оплата

Роз-

Імпор-

Довезе-

Розван -

с-ні

ков-

таження

дення до

зне

 

таження

основ-

ван-

тне

ння від

таження

умо-

ка

на транс-

основ-

мито

ван-

на основ-

ного

та-

мито

основ-

на складі

ви

 

портний

ного

 

ня

ний

транс-

жен-

 

ного

підпри-

 

 

засіб

пере­візника

 

 

транс­порт

порту

ня

 

транс­порту

ємства

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

 

EXW

 

+

+

 

+

+

+

 

 

 

 

FCA

 

 

+

 

+

+

+

 

 

 

 

FAS

 

 

• -

 

+

 

 

 

 

 

FOB

 

 

• -

 

 

 

 

 

 

CFR

 

 

 

• •

 

 

 

 

GIF

 

 

• -

• -

 

 

 

 

7S

CPT •

• -

 

CIP •

• -

DAF •

• -

DES •

• -

• -

DEQ •

• -

• -        • -      • -

DD •

• -

•          • -

DDP •

•-

 

Відповідно до змісту базисних умов більшість міжнародних до­говорів складається на умовах, відповідно до яких зобов'язання із транспортування розподіляються між сторонами. Отож, контракт на перевезення стає важливою умовою визначення суми сплаченого мита при експорті товарів.

На відміну від попередньої таблиці:

1. Колонки 2-8 враховують витрати на території України.

2. Колонки 9-12 враховують витрати на території країни-імпортера.