8.1 Умови «ІНКОТЕРМС»

У разі укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів), предметом яких є товари, застосовуються Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів, що підготовлені Міжнародною торговою палатою.

Подані в ІНКОТЕРМС торгові терміни становлять універсаль­ний набір умов, знання та застосування яких полегшує здійснення торгових операцій.

Вживаний при позначенні базисних умов термін «франко» означає, що покупець вільний від ризику і від усіх витрат на доставку товару до пункту, позначеного словом «франко». У контрактах після позначення базисної умови вказується назва географічного пункту (порти, станції, аеропорти).

Залежно від ступеня розподілу між продавцем і покупцем зобов'язань щодо поставки товару та відповідальності за ризик пошкодження чи втрати вантажу і пов'язаних з цим витрат, усі умови ІНКОТЕРМС можна поділити на чотири групи: група Е, група F, група С і групаD.

Група Е регламентує зобов'язання продавця та покупця при здійсненні поставки тільки на умові франко-завод. За цієї умови зо­бов'язання покупця вважаються виконаними після того, як він надав товар покупцеві на своєму підприємстві. Покупець бере на себе всі витрати та ризик, пов'язані з перевезенням товару з підприємства продавця до місця призначення. Ця умова передбачає мінімальні зобов'язання для продавця.

Група F містить умови: франко-перевізник - FCA; франко-вздовж борту судна - FAS; франко - борт судна - FOB.

Відповідно до цих умов продавець вважається таким, що вико­нав свої зобов'язання після того, як він передав товар перевізнику згідно з інструкціями, отриманими від покупця. В обов'язки покупця входять вибір перевізника, укладання з ним договору перевезення. Продавець повідомляє покупцеві про готовність товару до відвантаження, після чого покупець укладає договір перевезення і даєпродавцеві інструкції з приводу того, кому, коли і як передати куплений товар.

Група С включає такі умови: вартість і фрахт - СЛБ; вартість, страхування і фрахт - СП7; доставка оплачена до ... - СРТ; доставка та страхування оплачені до ... - СІР.

Продавець самостійно укладає договір перевезення, оплачує перевезення до вказаного у контракті місця прийому товару покупцем, а також повідомляє покупця про деталі відправлення та очікуваний час прибуття вантажу в узгоджене місце прийняття товару. За контрактами на С-умовах продавець звільняється від відповідальності та ризику з моменту передачі товару перевізнику у своїй країні, хоч і зазнає витрат на доставку товару у країну покупця. Продавець зобов'язаний оплатити перевізнику всю вартість транспортування товару. Якщо доставка товару потребує перевантажень у проміжних пунктах, продавець може укладати кілька договорів перевезення. Він має оплатити всю вартість доставки до місця призначення, включаючи вартість перевантаження товару. Однак якщо перевантаження спри­чинене необхідністю уникнути наслідків непередбачених обставин додаткові витрати повинен нести покупець.

Група Б передбачає умови: поставлено на кордон - БАБ; поставлено з борту судна - БЕ8; поставлено з пристані - БЕО; поставлено без сплати мита - ББГІ; поставлено зі сплатою мита - ББР.

Контракти на Б-умовах можна поділити на дві категорії. До пер­шої належать контракти, укладені на умовах: БАБ; БЕ8; ББИ Відповідно до цих умов продавець не очищує товар для імпорту. До другої категорії входять: БЕО; ББР. За цими умовами продавець повинен отримувати усі необхідні імпортні ліцензії, а також оплатити мито, митні збори й податки. Загалом умови групи Б є найпривабливішими для покупця, оскільки продавець зобов'язаний доставити товар у вказане місце, беручи на себе всі витрати та ризик щодо доставки товару.

Деякі з базових умов, що містяться в ІНКОТЕРМС, застосову­ються у сучасній практиці зовнішньої торгівлі дуже часто.

1. Франко-завод (з підприємства, складу і т.і.) - ЕХ1¥ -зобов'язання продавця з поставки вважаються виконаними після того, як він представив покупцю товар на своєму підприємстві.

2. Франко-перевізник (вказаний пункт) - ¥СЛ. Ця умова означає,   що   зобов'язання   продавця   з   перевезення вважаютьсявиконаними після передачі товару, очищеного від мита на експорт (продавець сплачує експортне мито), під відповідальність перевізника, названого покупцем, у вказаному місці та пункті. Якщо покупець не вказав точного пункту, продавець може обирати в межах вказаного місця пункт, де перевізник прийме товар під свою відповідальність. Якщо у відповідності з умовами контракту потрібна допомога продавця щодо підписання контракту з перевізником (наприклад, у випадку використання повітряного чи залізничного транспорту), то продавець може діяти на ризик і за рахунок покупця.

3. Франко вздовж борту судна (порт відправлення) - FAS. У відповідності до цієї умови обов'язки продавця з постачання вважаються виконаними, якщо товар розміщений вздовж борту судна на пристані чи на ліхтерах у вказаному порту відвантаження. З цього моменту всі витрати і ризики загибелі чи пошкоджень товару повинен нести покупець. Така умова застосовується для транспортування вантажів річкою чи морем.

4. Франко-борт судна (порт відвантаження) -FOB. За цією умовою зобов'язання продавця з поставки вважаються виконаними, якщо товар переданий через поручні судна у вказаному порту відвантаження. З цього моменту всі витрати і ризики загибелі чи пошкодження товару повинен нести покупець. Це одна з найбільш поширених умов при морському перевезенні, яку зазвичай включають в контракт експортери. У випадках, коли перевезення здійснюється в установках типу «ро-ро», більш прийнятною є умова «франко -перевізник».

5. Вартість і фрахт (порт призначення) - CAF. Ця умова означає, що продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару до вказаного порту призначення. Однак ризик загибелі чи псування товару, а також будь-які додаткові витрати, викликані подіями, які відбулися після поставки товару на борт судна, переходять з продавця на покупця в момент переходу товару через поручні судна в порту відвантаження. Умова CAF вимагає, щоб продавець зробив очистку товару від мита на експорт.

6. Вартість, страхування і фрахт (порт призначення) - CIF.

За умовою CIF продавець має такі ж обов'язки, як за умови CAF, але з тим доповненням, що він повинен забезпечити морське страхування ризиків покупця від загибелі чи псування товару при перевезенні. Покупець повинен мати на увазі, що у відповідності з умовою CIFпродавець повинен отримати страховку тільки на мінімальне покриття. Умова СІР вимагає, щоб продавець зробив очистку товару від експортного мита. Цю умову можна використовувати тільки для морського і річкового транспорту.

7. Доставка оплачена до ... (пункт призначення) - СРТ. Ця умова означає, що продавець сплачує фрахт за перевезення товару до вказаного місця призначення. Ризик загибелі чи псування товару, а також додаткові витрати, пов'язані з подіями, які відбулися після поставки товару перевізнику, переходять від продавця до покупця після поставки товару на зберігання перевізнику. Під «перевізником» розуміється інша особа, яка за договором перевезення зобов'язується виконати чи забезпечити виконання перевезення залізницею чи автошляхом, морем, повітрям чи внутрішнім суднохідним шляхом або поєднуючи всі ці способи. Така умова застосовується при перевезенні будь-яким видом транспорту, а також при перевезенні змішаними видами транспорту і послідовно декількома транспортно-експедиторськими фірмами.

8. Доставка і страхування оплачені до ... (пункт призначення)-С/Р. За даною умовою продавець має такі ж обов'язки, як за умови СРТ, але з тим доповненням, що він повинен забезпечити страхування ризиків покупця від загибелі чи пошкодження товару при перевезенні. Ця умова вимагає, щоб продавець здійснив очистку товару від експортного мита. Така умова, як і попередня, застосовується при перевезенні змішаними видами транспорту і послідовно декількома транспортно-експедиційними фірмами.

9. Поставлено на кордон ... (місце поставки на кордоні) -І)Л¥. Ця умова вважається виконаною, якщо товар пред'явлений очи­щеним від експортного мита у вказаному місці на кордоні або до мит­ного кордону сусідньої держави. Така умова застосовується в основному при перевезенні товару залізницею чи автомобільним транспортом, хоча може бути використана і для будь-яких інших видів транспорту.

10. Поставлено з борту судна (порт призначення) - БЕБ. Ця умова означає, що зобов'язання продавця з постачання товару вважаються виконаними після того, як товар наданий покупцю на борт судна неочищеним від імпортного мита у вказаному порту призначення. Таку умову можна використовувати лише для морського та річкового транспорту.

11. Поставлено з пристані (порт призначення) - ВЕ(). Ця

умова означає, що зобов'язання продавця з постачання вважаються виконаними після того, як він надав товар у розпорядження покупця на пристані у вказаному порту очищеним від імпортного мита. Продавець повинен нести всі ризики і витрати, включаючи сплату мита, податків та інших зборів з доставки товару у вказане місце. Таку умову можна використовувати лише для морського та річкового транспорту.

12. Поставлено без сплати мита (місце призначення) - ВБІІ.

Ця умова означає, що зобов'язання продавця з постачання вважаються виконаними після того, як він надав товар у розпорядження покупця у вказаному місці в країні імпорту. Якщо сторони бажають, щоб продавець виконав митне оформлення і ніс викликані цим витрати і ризики, це повинно бути чітко обумовлено при формулюванні угоди.

13. Поставлено зі сплатою мита (місце призначення) - ББР. Ця умова означає, що зобов'язання продавця з постачання товарів вважаються виконаними після того, як він надав товар у розпоряджен­ня покупця у вказаному місці країни імпорту. Ця умова передбачає максимальні зобов'язання продавця. Таку умову не варто використовувати в тому випадку, коли продавець не може прямо або побічно отримати ліцензію на імпорт.

Відповідно до роз'яснень Державного митного комітету України всі умови відповідальності сторін при укладанні договорів на основі правил ІНКОТЕРМС можна звести у таблицю (табл. 8.1).