7.4 Система поправок до зовнішньоторговельних цін

До найважливіших поправок у практиці міжнародної торгівлі можна віднести такі:

- поправка на техніко-економічні відмінності. Основною умовою конкретного підбору виробів-аналогів і конкурентних матеріалів для розрахунку зовнішньоторговельних цін є мінімальний обсяг розбіжностей у техніко-економічних показниках порівнювальної продукції в умовах її виробництва та реалізації. Наприклад, величина технічних поправок для окремого товару розраховується за формулою Берима:

Ц1 = Ц0 х (М1 / М0)п де Цо, Мо - відповідно ціна та потужність електромашин для конкурентного матеріалу (аналога);

Ц1 і М1 - ціна та потужність електродвигуна, прийнятого за базу

розрахунку;

п - показник ступеня.

- поправка на комплектацію. Для багатьох видів машин і обладнання комплектація може бути достатньо складною і змінюватись у досить широких межах. Складність розрахунку поправки на комплектацію залежить від того, чи відомі ціни всіх вузлів, елементів і т.і., а також так звані позиційні ціни. Звичайно, поправка на комплектацію збільшує суму контракту на 8-10 %.

- поправка на тропічне виконання. Машини і обладнання, призначені для роботи в умовах високої температури та вологості, повинні відповідати особливим вимогам і забезпечувати надійність техніко-економічних    показників    та   інші    необхідні споживчівластивості. Поправка становить l0-l5 % від вартості продукції у звичайному виконанні.

- приведення до єдиних умов поставки. Імпортні ціни приводяться до умов поставки «франко-кордон» (DAF) або CIF - порт країни-покупця. Експортні ціни приводяться до умов поставки «франко кордон» (DAF) або FOB країни-продавця. Під час розрахунків залежності між умовами CIF та FOB застосовується така формула:

ЦОТ = + Ф) х А,

де Ц FOB та ЦС№ - ціни на продукцію з урахуванням транспортування на умовах CIF та FOB;

Ф - вартість фрахту (перевезення від порту відправлення до порту призначення);

А - ставка страхування вантажу під час перевезення водним транспортом.

- поправка на вторгування. У практиці зовнішньої торгівлі поправки на вторгування можуть сягати до 20-25%. Обґрунтованість оцінки величини цієї поправки залежить від якості конкурентного матеріалу та вміння з ним працювати, від знання конкретного постачальника та ринку і т. і.

- приведення імпортної ціни до строку поставки. При розрахунках імпортної ціни визначаються ціни пропозиції на час поставки товару, використовуючи індекси експортних та оптових цін, опублікованих у статистичних збірниках. Для розрахунку приведеної імпортної ціни застосовується формула:

С1 = С х ( і1 І і2 ), де С1 - приведення імпортної ціни; С - ціна, запропонована інофірмою;

і 1 - пропонований індекс цін на дату поставки за контрактом;

і2 - індекс цін на запропонований інофірмою термін закінчення

поставки.

- поправки на умови платежу. Тобто покупець повинен повністю відшкодувати у ціні будь-які пільги, надані продавцем, включаючи втрати від вилучених із обігу фінансових ресурсів. Можна запропонувати таку формулу розрахунку ціни із розстроченням платежу:

Цк = Цб х (і + К)т ,

де Цк - ціна на дату фактичних розрахунків;

Цб - ціна на початок періоду розстрочення;

К - банківський відсоток за кредит, взятий продавцем;

Т - період розстрочення.