7.3 Механізм розрахунку зовнішньоторговельних цін

Ціноутворення у зовнішній торгівлі дещо відрізняється від формування цін на внутрішньому ринку.

В основі розрахунку експортних цін на продукцію лежать передусім власні витрати виробництва експортера, до яких згодом додаються витрати на транспортування вантажів одержувачам, митні збори у розмірі 0,15% від вартості вантажу, вивізне мито, яке диференційоване щодо видів продукції, а іноді дорівнює самій ціні. Як правило, в експортну ціну закладається рентабельність у розмірі не нижче 30%.

Формування імпортних цін також має свою специфіку і відрізняється від практики формування експортних цін. Ціна імпорту складається насамперед з ціни держави-постачальника та тих елементів, які до неї включає держава-отримувач. Держава-отримувач до ціни імпорту з вивізним митом додає ще свої складові, у тому числі ввізне мито та ін. У зв'язку з цим на імпортну продукцію існує такий склад ціни: митна вартість товару, митні збори, мито, акцизний збір, ПДВ, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, єдиний збір.

В Інструкції про порядок стягнення акцизного збору при ввезенні товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на митну територію України передбачені дві формули для розрахунку сум акцизного збору:

а) якщо ставка акцизного збору встановлена у відсотках до митної вартості товару, сума акцизу розраховується за формулою:

Са = (Вм + Свм) х Стаз: 100 %, де Са - сума акцизу; Вм - митна вартість товару; Свм - сума ввізного мита; Стаз - ставка акцизного збору.

б) якщо ставка встановлена в грошовому еквіваленті до фізичної одиниці виміру товару, сума акцизу розраховується за формулою:

Са = N х Стаз,

де Са - сума акцизу;

N - кількість товару у фізичних одиницях виміру; Стаз - ставка акцизного збору.

Базою оподаткування ПДВ товарів які ввозяться на територію України, є договірна (контрактна) вартість імпортованих товарів, визначена за вільними або регульованими цінами, але не менша від митної вартості, вказаної у вантажній товарній декларації з урахуванням витрат, які входять у ціну товарів, акцизного збору, ввізного мита та інших податків та зборів, що входять в ціну товару.

Розрахунки звичайно виконуються за одним з трьох варіантів. Обґрунтування експортних (чи імпортних) цін здійснюється головним чином за наявності певних (прямих) конкурентних матеріалів, тобто відомостей про умови торгівлі аналогічним товаром на подібних комерційних умовах.

Розробляється конкурентний лист, де виконується розрахунок цін у формі таблиці. У цьому разі необхідно вносити кілька поправок на зіставлення технічних характеристик та комерційних умов до двох і більше конкурентних матеріалів.

Виконуються складні розрахунки, якщо для виявлення загальної ціни угоди треба зробити багато попередніх розрахунків, наприклад, для визначення поправок на технічне зіставлення, транспортування, монтаж, технічне обслуговування тощо. В кінцевому розрахунку складається підсумкова таблиця, з якої виводиться ціна пропозиції.

Для експортних операцій оптимальним рівнем ціни прийнято вважати середню величину з цін конкурентів. Якщо передбачається вихід у промислово розвинуті держави, то доцільно приймати не середню, а нижчу з цін, які наводяться.

Таким чином, можна сказати, що, визначаючи рівень цін в угоді, сторони контракту звичайно орієнтуються на два види цін:

а) опубліковані - ціни, які повідомляються у різних специфічних джерелах, що, як правило, відображають рівень світових цін;

б) розрахункові ціни при укладанні контрактів на нестандартне обладнання.