7.1 Пошук інформації про ціни

Ціна у міжнародній торгівлі - це сума грошей, яку збирається отримати продавець товару або послуги і яку готовий заплатити покупець. Збіг зазначених вимог залежить від багатьох умов, які загалом називають цінотворчими чинниками.

За характером, рівнем і сферою дії цінотворчі чинники можуть бути розподілені на декілька груп: загальноекономічні, конкретно економічні, специфічні та неекономічні. В цілому їх особливості та форми прояву надані у таблиці 7.1.

Таблиця 7.1. - Основні ціноутворюючі чинники та форми їх прояву

Ціноутворюючий чинник_Форма прояву_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальноекономічні - впливають незалежно від продукції і конкретних умов п виробництва і реалізації

- економічний цикл

- стан сукупного попиту і пропозиції

- інфляція

- витрати

- податки і збори

Конкретно     економічні -

визначаються особливостями даної продукції, умовами її виробництва і реалізації

- пропозиція і попит на товар з урахуванням взаємозамінності

- його споживчі властивості: якість, надійність, зовнішній вигляд, престижність

- прибуток

Специфічні - діють тільки стосовно деяких видів товарів і послуг

- сезонність

- експлуатаційні витрати

- комплектність

- гарантії та умови сервісу

Спеціальні - пов'язані з дією особливих механізмів і економічних інструментів

- державне регулювання

- валютний курс

Неекономічні

- політичні

- військові