ЗМІСТ

Тема 1. Теоретичні основи ціни.......................................................................5

1.1 Ціна як інструмент економіки.....................................................5

1.2 Теорії, що визначають цінність товару......................................6

1.3 Суть процесу ціноутворення.......................................................8

1.4 Система цін і ознаки, покладені в її основу..............................9

Тема 2. Загальна класифікація цін...................................................................11

2.1 Класифікаційні ознаки цін........................................................11

2.2 Види цін за ступенем урахування в них витрат і прибутку........11

2.3 Види цін і тарифів залежно від ступеня самостійності підприємств..........................................................................................14

2.4 Види цін у контрактах купівлі-продажу..................................16

2.5 Ціни зовнішнього та внутрішнього ринків.............................17

2.6 Види цін залежно від регіону реалізації...................................18

2.7 Види цін за часом їх дії..............................................................19

2.8 Види цін залежно від урахування в них транспортних витрат ....19

2.9 Ціни, що використовуються в обліку й статистиці, та інші види цін..........................................................................................................21

2.10 Склад і структура ціни.............................................................21

Тема 3. Витрати виробництва та реалізації.......................................................24

3.1 Витрати підприємства як основа формування ціни...................24

3.2 Собівартість: її склад та види.....................................................24

3.3 Види калькуляцій та елементи системи калькулювання .........26

3.4 Класифікація витрат за елементами.........................................28

3.5 Витрати, що не включаються до собівартості реалізованої продукції................................................................................................29

Тема 4. Державне регулювання ціноутворення в Україні..................................31

4.1 Основні засади державного регулювання цін..........................31

4.2 Форми і методи державного регулювання цін........................32

4.3 Повноваження органів державного регулювання цін.............34

4.4 Державне регулювання цін монопольних утворень................36

4.5 Контроль за додержанням державної дисципліни цін............38

4.6 Практика державного регулювання цін у деяких країнах світу ......................................................................................................................39

Тема 5. Цінова політика підприємства...........................................................44

5.1 Формування цінової політики..............................................44

5.2 Постановка завдань ціноутворення................................44

5.3 Визначення попиту .......................................................... 45

5.4 Оцінка витрат.........................................................................46

5.5 Аналіз цін і товарів конкурентів ...................................47

5.6 Вибір методу ціноутворення ............................................48

5.7 Встановлення остаточної ціни ....................................... 49

Тема 6. Торгові знижки і надбавки .................................................................. 52

6.1 Суть та види цінових знижок ...........................................52

6.2 Вплив знижок на фінансовий стан підприємства........... 54

6.3 Особливості використання цінових знижок і надбавок у деяких галузях народного господарства...............................54

Тема 7. Ціни і ціноутворення в зовнішній торгівлі ......................................... 58

7.1 Пошук інформації про ціни ...........................................58

7.2 Види цін у зовнішній торгівлі .......................................... 59

7.3 Механізм розрахунку зовнішньоторговельних цін........60

7.4 Система поправок до зовнішньоторговельних цін ........62

7.5 Індикативні ціни .............................................................64

7.6 Особливості укладання зовнішньоторговельних контрактів .................................................................................... 64

7.7 Сертифікат походження у зовнішньоекономічній діяльності ....................................................................................... 68

7.8 Митна політика інших країн..........................................69

Тема 8. Умови постачання товарів у зовнішній торгівлі ................................. 70

8.1 Умови «ІНКОТЕРМС»................................................70

8.2 Особливості визначення митної вартості товарів із застосуванням умов "ІНКОТЕРМС" ...............................74

8.3 Оптимізація умов постачання ....................................... 78

Тема 9. Біржові ціни ...........................................................................................81

9.1 Поняття товарної біржі ...................................................81

9.2 Фундаментальний аналіз біржових цін..........................82