4.3 Повноваження органів державного регулювання цін

Перший напрямок державного регулювання цін пов'язаний з розмежуванням повноважень центральних і місцевих органів вико­навчої влади у сфері ціноутворення.

— Міністерство економіки встановлює оптові ціни на газ при­родний для виробників і постачальників та тарифи на його транс­портування територією України і роздрібні ціни - для населення;

— Міністерство транспорту за погодженням з Міністерством економіки встановлює:

• тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги;

• тарифи на перевезення пасажирів, багажу залізничним транспортом у міжнародному і внутрішньому сполученні (крім приміських перевезень);

• тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами міжміських, міжобласних маршрутів;

— Міністерство зв'язку за погодженням з Міністерством еконо­міки встановлює тарифи на основні послуги зв'язку в межах України і на міжнародні послуги зв'язку;

— Міністерство фінансів за погодженням з Міністерством еко­номіки та Національним банком затверджує ціни на дорогоцінні ме­тали у виробах і брухті та на дорогоцінне каміння, що скуповується у населення;

— Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, до сфери управ­ління яких належать навчально-виховні заклади, за погодженням з Міністерством фінансів встановлюють граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках;

— Національна комісія з питань регулювання електроенергетики встановлює тарифи на електроенергію, що відпускається населенню для побутових потреб;

— Рада Міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації регулюють:

• ціни на паливно-енергетичні ресурси, що відпускаються населенню для побутових потреб;

• тарифи на послуги теплопостачання для всіх груп споживачів, що відпускаються енергопостачальницькими організаціями і підприєм­ствами незалежно від форми власності;

• тарифи на послуги водопостачання і водовідведення, що надаються всім споживачам і населенню незалежно від форм власності;

• граничні розміри плати за проживання в гуртожитках робітників і службовців;

• граничні рівні рентабельності та торговельні надбавки на дитяче харчування;

• тарифи на платні послуги, що надаються лікувально-профілак­тичними та санаторно-профілактичними державними і комунальними закладами охорони здоров'я;

• граничні розміри торговельних поставок суб'єктам підприєм­ницької діяльності на вітчизняні та імпортні лікарські засоби і вироби медичного призначення (за переліком, що визначається Міністерством охорони здоров'я за погодженням із Міністерством економіки);

— Рада Міністрів АР Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій, виконавчих органів Львівської і Криворізької міських рад займаються регулюванням тарифів на перевезення пасажирів, і вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті віднесено до компетенції місцевої влади.

За погодженням із Радою Міністрів АР Крим, обласними, Київ­ською і Севастопольською міськдержадміністраціями затверджуються тарифи:

а) на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у приміському сполученні - управліннями залізниць;

б) на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспор­том у міжміському, внутрішньообласному і приміському сполученні -територіально-виробничими об'єднаннями автомобільного транс­порту.