3.1 Витрати підприємства як основа формування ціни

Для ефективного управління процесом ціноутворення необхідно мати більш-менш точну інформацію про витрати на виробництво і реалізацію окремих типів продукції (робіт, послуг).

Будь-яке виробництво має два види витрат: Поточні витрати - це короткострокові витрати, що повністю спи­суються у той же період, в який вони сталися. Саме на підставі по­точних витрат формується ціна продукції.

Капітальні витрати — це довгострокові витрати, що амортизуються впродовж кількох років згідно з правилами податкового обліку. Ці витрати покриваються з прибутку.

В цілому, витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення власного капіталу. Однак для правильного формування ціни необхідно знати склад витрат.

Проте не всі види зменшення економічних вигод підприємства належать до витрат. Відзначають п'ять видів витрат, що не визначають витратами і не включають до звіту про фінансові результати:

— платежі за договором комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

— попередня авансова оплата запасів, робіт, послуг;

— погашення одержаних позик;

— зменшення власного капіталу при його вилученні або розподілі власниками чи витрати, які не можуть бути достовірно оцінені;

— витрати, що відображаються зменшенням власного капіталу у тих випадках, якщо це передбачено стандартами бухгалтерського обліку.