Анотація

Ціна та цінова політика - І. Г. Пахомова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з дисципліни Ціна та цінова політика

для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" всіх форм

навчання

2005

Конспект лекцій з дисципліни "Ціна та цінова політика" для спеціальності 7.050104 "Фінанси" всіх форм навчання / Укл.: І.Г. Пахомова. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. - 88 с.

Укладачі: І. Г. Пахомова, ст. викладач

Рецензент: Ж.К. Нестеренко, завідувач кафедри "Фінанси і банківська справа"

Відповідальний за випуск: Ж.К. Нестеренко, завідувач кафедри

"Фінанси і банківська справа"

Затверджено на засіданні кафедри "Фінанси і банківська справа"

Протокол № 6 від 22 березня 2005 р.