2.4 Види цін у контрактах купівлі-продажу

Контракт - це офіційний документ, що являє собою договір постачання товарів, надання послуг і т. і. Ціна, яка вказується у контракті, може бути трьох видів: тверда, із наступною фіксацією, ковзаюча (плинна).

Тверда ціна не змінюється з моменту підписання контракту до моменту надходження товару до покупця. Установлення твердої ціни вигідно продавцю за умови майбутнього зниження цін, а покупцю - за умови їх підвищення.

Ціна з наступною фіксацією вказується в контракті на визначену календарну дату. Якщо товар надходить до покупця не пізніше вказаної дати, проставлена в контракті ціна не змінюється. В іншому випадку до постачальника товару застосовуються санкції, які обов'язково повинні бути обумовлені в контракті.

Ковзаюча ціна змінюється впродовж дії контракту узгодженим між його сторонами способом. У такому випадку в контракті не зазна­чається кінцевий рівень ціни, а передбачаються правила й порядок її встановлення. Ковзаюча ціна залежить від зміни економічного стану країни-експортера (продавця). Якщо продавець товару очікує значної зміни цін у країні за період дії контракту, то при підписанні контракту сторони обумовлюють право коригування цін за загальноприйнятою формулою ковзання:

Ці = Цо х (А х М1/М2 + В х Б1/Б2 + Д...), де Ц1 - кінцева ціна;

Ц0 - базова ціна;

А, В - частки, які займають у ціні окремі складові;

М0,М1 - індекси цін , за якими заплачено за матеріали;

Б1, Бо - індекси заробітної плати на період перерахунку ціни (Б;) та

встановлення базової ціни (Бо);

Д - незмінна частка у змінній частині ціни (прибуток, амортизація, накладні витрати).

Змінні компоненти ціни при визначенні остаточної ціни угоди коригуються за допомогою індексів. Це індекси цін у цілому або за окремими групами товарів, а також індекси заробітної плати, які пуб­лікуються в міжнародних і національних статистичних, періодичних і економічних виданнях.

Ціни, зафіксовані в контракті, називаються ще цінами фактич­них угод. Вони відображають конкретні умови реалізації товару і є достовірною інформацією для учасників угоди, оскільки це ціни ре­альних комерційних операцій. Систематичне накопичення даних про них дає змогу більш точно обґрунтувати позиції при погодженні ціни між партнерами і скласти представницький конкурентний лист - вид інформації, яка узагальнює дані про ціни, техніко-економічні показ­ники, якість та комерційні умови реалізації товару.