7 ВІЙСЬКОВІ ВАНТАЖІ

Військові вантажі являють собою матеріальні засоби, призна­чені для життя і діяльності військ. Вони мають різноманітні властиво­сті й особливість, що є одним із важливих чинників, що визначають вибір тип рухливого складу, умов перевезення, засобів виконання ван­тажно-розвантажувальних робіт і ін.

Військові вантажі класифікуються по декількох ознаках:

• по видах постачання,

• по засобу навантаження і розвантаження,

• за умовами перевезення і збереження,

• по ступені використання вантажопідіймальності транспортних засобів.

По видах постачання вантажі діляться на:

• Ракети.

• Пальне.

• Бронетанкове майно.

• Інженерне майно.

• Медичне майно.

• Майно зв'язку;

• Майно КЄЧ (КЄС);

• Боєприпаси.

• Артилерійське озброєння.

• Автомобільне майно.

• Хімічне майно.

• Речове майно.

• Продовольство.

По засобу навантаження і розвантаження розрізняють:

- штучні - вантажі (тарні і безтарні);

- навалювальні або насипні вантажі;

- наливні вантажі ;

- спакетированні вантажі .

Штучні вантажі характеризуються габаритними розмірами, ма­сою і формою.

Наливні вантажі - рідкі, полурідки і грузлі, перевезені в цистер­нах, бочках, каністрах, суліях і ін. ємностях.

Наливкові і насипні вантажі припускають навантаження, пере­везення і розвантаження навалом, ці вантажі враховуються по обсязі і масі.

 

Військові вантажі в пакетах являють собою укрупнені вантажні одиниці, сформовані зі штучних вантажів із використанням різномані­тних засобів пакетировання.

За умовами перевезення і збереження вантажі діляться на:

- звичайні;

- специфічні.

Звичайними вантажами називаються такі вантажі, для переве­зення яких не потрібно яких-небудь особливих умов і немає необхід­ності застосовувати кузова автомобілів особою конструкції.

Специфічними вантажами називаються такі вантажі, під час пе­ревезення і збереженні котрих необхідні особливі міри, що забезпе­чують їхню цілість і безпека.

Специфічні діляться на:

- негабаритні сварні конструкції, парко-гаражне устаткування, інженерне устаткування, будівельні конструкції і т.д.; длиномерні (сталь різноманітного профілю, труби, автомобіль);

- великовагові (танки, бульдозери, екскаватори, електроге­нератори, турбіни, парові казани і т.д.);

- небезпечні, вогненебезпечні, взривонебезпечні, пальне, стиснуті і скраплені гази, кислоти, лугу, розчинники, підривники гра­нат, снарядів, мин і ін.;

- швидкопсувні вантажі - м'ясо, свіжі фрукти й ін.

По ступені використання вантажопідіймальності транспортних засобів вантажі діляться на чотирьох класу:

• до I класу ставляться вантажі, що забезпечують коефіцієнт ви­користання вантажопідіймальності автомобіля 1,0; до таких вантажів ставляться деякі види боєприпасів, окремі види деталей машин (траки, ресори і т.д.), метал у болванках, цеглина, пісок, ж/бетонні і бетонні вироби й ін. вантажі;

• до ІІ-го класу ставляться вантажі, що забезпечують коефіцієнт використання вантажопідіймальності автомобіля від 0,71 до 0,99; до таких вантажів ставляться: паливо мастильні матеріали в тарі, зерно, мука, запасні частини машин, агрегати машин у дерев'яній тарі, паль­не в бочках і ін. майно;

• до ІІІ-го класу ставляться вантажі, що забезпечують коефіцієнт використання вантажопідіймальності автомобіля від 0,51 до 0,70; до таких вантажів ставляться: продовольство (жири, тварини і рослинні в бочках, консерви), стрілецьке озброєння й ін.;

• до ІУ-го класу ставляться вантажі, що забезпечують коефіцієнт використання вантажопідіймальності автомобіля до 0,5; до таких ван­тажів ставляться: продовольчі вантажі (сухарі, макарони в мішках і ящиках), медикаменти, майно.

Для вантажу застосовують різноманітну тару в залежності від властивостей   вантажу,   умов   вантажно-розвантажувальних робіт,перевезень і збереження. Найбільш поширені наступні види тари:

- тверда - дерев'яні шухляди, ґрати, бочки металеві шухляди. До твердої тари відносяться так називана плетена тара у виді різних кшиків;

- м'яка - мішки, лантухи, рогожі; найбільше распостраненньїм видом м'якої тари є паперова (картон, крафт-мішки).

Склянная і спеціальна тара займають особливе місце. Для перевезення рідких вантажів, упакованих у скляну тару, необхідна вторинна тара у виді плетених корзин чи шухляд, у які установлюється вантаж у скляній тарі.

Найбільш економічної є многооборотная тара, розрахована на багаторазове застосування (шухляди, бочки). Існують конструкції тари з деревних пластиков і волокнистих матеріалів. Вони в два рази дешевше дерев'яної тари.

Упакування матеріальних засобів у тару мають на меті забезпечення їхньої схоронності під час перевезення і збереженні, а також полегшення вантажно-розвантажувальних робіт і збільшення кількості перевезених штучних вантажів. Упакування вантажів -неотьемлемая і головна частина роботи при їхній підготовці до перевезення і збереженні.

Для визначення відповідності виду тари роду вантажу, що транспортується, пользуються каталогами стандартів на тару, технічними умовами і довідниками.

Якщо упакування того чи іншого вантажу не передбачений стандартом на вантаж, то вантаж повинний бути предьявлен у справній тарі, що забезпечує схоронність перевезеного вантажу.

Уся тара у військових частинах підрозділяється на власну і поворотну. Власна тара здобувається за рахунок кредитів чи служб виготовляється силами і засобами військових частин. Сюди головним чином відносяться: бочки, чани для засолювання і збереження квашених овочів, різні шухляди, ємності.

До поворотної тари відноситься тара, отримана з товарами з військових чи складів постачальників і підлягаюча обов'язковому поверненню по місцеві одержання матеріальних засобів.