3 ВІЙСЬКОВІ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ

Для забезпечення бойових дій військ на автомобільних дорогах оборудуються:

- військово-автомобільні дороги;

- шляхи для перегрупування військ;

- військові дороги /шляхи підвозу й евакуації/.

Військово-автомобільні дороги /ВАД/ - це спеціально підготов­лена і що обслуговується дорожніми військами автомобільна дорога з розгорнутої на ній дорожньо-комендантською службою, призначеної для забезпечення військового прямування /пересування військ, частин і заснувань тилу, підвіз матеріальних засобів і евакуації.

Військово-автомобільні дороги центру, фронту й армії органі­зуються дорожніми військами /відповідно дорожніми з'єднаннями і частинами центру, фронту до армії.

Військово-автомобільні дороги організуються на найважливі­ших напрямках прямування військ, підвозу матеріальних засобів до евакуації, як магістральні комунікації фронту /армії. Військові дороги і шляху для перегрупування військ підготовляються інженерними вій­ськами. При недостатній кількості існуючих доріг прокладаються ко­лонні шляхи. Під колонним шляхом розуміється обране на місцевості напрямок поза дорогами, підготовлений для короткочасного пряму­вання військ.

Військово-автомобільна дорога містить у собі основний марш­рут, під'їзди до розташованого на даному напрямку тиловим частинам і заснуванням, обходи об'єктів, по яких можливі удари супротивника ОМП, і ін. вузьких місць, що дублюють мостові переходи.

Прямування на військово-автомобільних дорогах відрізняється від прямування на дорогах у мирний час. Якщо потік прямування на дорогах у мирний час складається з вантажних і легкових автомобі­лів, то ВАД - рухається в основному вантажний транспорт, у числі яко­го значне місце займають спеціальні автомобілі великої вантажопі­діймальності і важкі автопоїзди.

Для військових умов найбільше характерно колонне прямуван­ня. Воно забезпечує чітку організацію, дотримання суворого режиму і дисципліну на дорогах, а також можливість кращої організації захис­ту, оборони й охорони проїзного особового складу і транспорту.

Військові дороги підрозділяються:

1. По характері прямування:

- для колісних машин;

- для гусеничних машин;

- для змішаного прямування;

2. По напрямку:

- фронтальні;

- рокадні.

Дороги фронтального напрямку проходять у напрямку до фрон­ту, рокадні ведуть уздовж лінії фронту.

3. По призначенню:

- основні маршрути;

- об'їзди вузьких місць;

- під'їзди, що дублюють мостові переходи, до важливих об'єктів.

4. По ширині проїзду: дороги, що припускають односторонній і двосторонній проїзд.

Основні технічні вимоги, що характеризують армійські війсь­ково-автомобільні дороги:

Число смуг прямування: 1-2 Ширина проїзної частини:

- для 2-х-стороннего прямування 5-6 м

- для 1-стороннеего прямування 3,5-4 м

- ширина узбіччя 1,5-2 м

- найбільший подовжній ухил - 70% Пропускна спроможність:

- годинна - не менше 150 м/г

- добова не менше 3000 м/г

- середня швидкість прямування - 25-30 км/г