1 ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАДАЧІ АВТОМОБІЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ І ЧАСТИН, ЇХ МОЖЛИВОСТІ

Військовими автомобільними перевезеннями називається -перевезення військ, бойової техніки, тилових частин і підрозділів, матеріальних засобів і інших вантажів, що забезпечують життя і бойову діяльність військ, евакуацію поранених і хворих.

Підвіз матеріальних засобів військам організується за принци­пом «поверх униз» («від себе»), евакуація - «знизу нагору» («на се­бе»). Це значить, що старші начальники відповідають за організацію постачання і доставки всього необхідного військам і за евакуацію від них поранених, хворих і непотрібного майна.

Військові автомобільні перевезення підрозділяються: по підпо­рядкованості; по характері і призначенню.

По підпорядкованості розрізняють: перевезення центру, опера­тивних командований, військові.

Вантажі доставляються з заводів промисловості і центральних баз на бази оперативних командований.

У залежності від характеру і призначення військові авто­мобільні перевезення підрозділяються на такі види:

- оперативні - перевезення військових частин (підрозділів), бо­йової техніки; людські перевезення - призовників і що звільняються, а також інших військових команд;

- постачальницькі - перевезення матеріальних засобів і інших військових вантажів;

- евакуаційні - перевезення з фронту в тил поранених, хворих, потребуючого ремонту техніки, озброєння і майна, що надлишкову-ють у військах.

Автомобільні частини і підрозділи, що входять до складу опера­тивного тилу, називаються автомобільними, а автомобільні частини і підрозділи, що входять у штати підрозділів, частин називаються авто­транспортними.

Задача автомобільних підрозділів і частин такі:

- у мирний час транспортне забезпечення бойового підготування і господарської діяльності військ.

- у військовий час доставка матеріальних засобів, евакуація не­потрібного військового майна, перевезення вантажів між складами і станціями навантажень (розвантаження).