ЗМІСТ

1

Організація і задачі автомобільних підрозділів і частин,

4

 

їх можливості.

 

2

Основні показники ефективності застосування

5

 

транспорту.

 

з

Військові автомобільні дороги.

7

4

Організація дорожньо-комендантської служби на війсь-

8

 

кових автомобільних шляхах.

 

5

Планування і керування військовими автомобільними

14

 

перевезеннями.

 

6

Послідовність роботи начальника колони після одер-

17

 

жання наказу на перевезення.

 

7

Військові вантажі.

19

8

Організація і правила навантаження /розвантаження/ і

 

перевезення військових вантажів.

 

9

Обов'язки начальника колони і водія при навантаженні

26

 

(розвантаженні) і перевезенні вантажів.

 

10

Документальне оформлення прийому і здачі вантажів.

29

11

Робота штаба частини по організації і здійсненні війсь-

з0

 

кових автомобільних перевезень.

 

 

Рекомендована література

з2