Анотація

 

Технічне забезпечення Військові автомобільні перевезення. Призначення і види військових автомобільних перевезень. Конспект лекцій - В.І. Кубіч

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університет

ТЕКСТИ (конспект) лекцій з дисципліни

Технічне забезпечення Військові автомобільні перевезення. Призначення і види військових

автомобільних перевезень. для студентів спеціальності "Експлуатація і ремонт військової АТ"

2006

Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Технічне забезпечення". Вій­ськові автомобільні перевезення. Призначення і види військових ав­томобільних перевезень. Для студентів спеціальності "Експлуатація і ремонт військової АТ" /Укл. В.І. Кубіч, Запоріжжя: ЗНТУ, 2006 - 32 с.

Укладач:        В.І. Кубіч

Рецензент:      К.В. Альохін

Відповідальний

за випуск:      В.І. Кубіч

Затверджено на засіданні кафедри військової підготовки

Протокол № _7_ від " 25 " січня 2006

Рекомендовано до видання НМЛ спеціальності як текст (конс­пект) лекцій з дисципліни " Технічне забезпечення ". Військові авто­мобільні перевезення. Призначення і види військових автомобільних перевезень. Для студентів спеціальності "Експлуатація і ремонт вій­ськової АТ". Протокол № 7 від " 25 " січня 2006.з