10 ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПРИЙОМУ І ЗДАЧІ ВАНТАЖІВ

Маршрутний лист, відомість складу і завантаження автомобіль­ної колони і бланки актів прогону автомобілів начальник колони оде­ржує в штабі батальйону.

Начальник колони після прибуття в район навантаження допові­дає начальнику складу (вантажовідправника) про готовність колони до навантаження і пред'являє йому маршрутний лист для оцінки часу прибуття.

На кожний завантажений автомобіль вантажовідправником оформляється 2 примірника відкритого листа, перший примірник вру­чаюся водію під розпис, другий залишається у вантажовідправника. В міру завантаження автомобільного транспорту колони водія пред'яв­ляють начальнику колони відкриті листи для оформлення відомості складу і завантаження автомобільної колони, якої водії розписуються в прийомі вантажу. У колійних листах начальник колони вказує рід і вага перевезеного вантажу.

На одержання матеріальних засобів, вантажовідправником вру­чаються начальнику колони 2 прим. супровідний наряд-накладну (як­що немає супроводжуваного).

Після закінчення навантаження й оформлення документів нача­льник складу в маршрутному листі час закінчення навантаження ко­лони.

У випадку простою колони понад установлені норми з вини складу або по ін. причинах, що не залежить від начальника колони, складається акт простою автомобілів.

Начальник колони після прибуття в район розвантаження ро­бить оцінку в маршрутному листі про час прибуття. Водій зобов'яза­ний здати вантаж під розпис у відкритому листі.

Після решти вантажу водії здають начальнику колони відкриті листи, на підставі яких він розписується у відомості складу і заванта­ження автомобільної колони про решту вантажу.зо

Доставлені матеріальні засоби начальник колони передає ванта­жоодержувачу по супровідних документах наряд-накладна, якщо не­має супровідної особи.

Після закінчення розвантаження начальник колони відзначає в начальника складу в маршрутному листі час закінчення розвантажен­ня. У випадку простою колони понад установлені норми складається акт простою (прогону) автомобілів.

Після прибуття в частину начальник колони доповідає началь­нику підрозділу батальйону або начальнику штабу (батальйону) про виконання наказу.

На перевезення складає звіт про роботу колони і здає черговому диспетчеру.

- маршрутний лист;

- відомість складу і завантаження автомобільної колони;

- супровідні документи (наряди, накладну);

- акти простою (прогону) автомобілів (якщо вони складалися). Супровідні документи наряд-накладну з відкритими листами

висилаються штабом батальйону вантажовідправнику. Цілком оформ­лені колійні листи здаються водіям у підрозділ.