1.4 Поняття про сутність пострілу.

Постріл - процес викидання снаряда (міни) із каналу ствола артилерійської гармати (міномета) за рахунок енергії газів, що утворюється при вибуховому перетворенні (горінні) метального заряду.

Явище пострілу характеризується короткочасністю і складністю, він триває десяті і навіть соті частки секунди, причому за настільки короткий проміжок часу відбувається множина процесів різноманітної природи, пов'язаних один з одним.

До основних процесів явища пострілу відноситься:

горіння пороху,

утворення і розширення порохових газів, поступальне прямування снаряда, витікання порохових газів із каналу ствола.

Хімічна енергія, укладена в пороховому заряді, звільняється при горінні пороху і переходить у теплову енергію порохових газів , що утворилися, при цьому найбільший тиск газів 3000-4000 кгс/см2, температура газів 3000-3500 С.

На поступальне прямування снаряда затрачується 25-35% енергії заряду, інша її частина йде на другорядну роботу (відкат рухливих частин, забезпечення роботи автоматики й ін.). Гази, що виходять із каналу ствола, утворять полум'я, дим і ударну хвилю, що є джерелом звука.

Тиск порохових газів у каналі ствола гармати залежить, головним чином, від процесу горіння пороху. Характер горіння пороху залежить від ряду чинників.

Найбільше істотними з них є:

вологість пороху, температура порохового заряду,

тиск у зарядної каморі, при якому відбувається горіння,щільність заряджання. Вплив вологості пороху.

Зі збільшенням вологості пороху швидкість його горіння сповільнюється, тому що частина виділяємого в процесі реакції тепла витрачається на випар води, що знаходиться в складі пороху. Так, із збільшенням вологи в піроксиліновому поросі на 1% значення швидкості горіння пороху зменшується на 13%. Зменшення швидкості горіння пороху призведе до зменшення початкової швидкості снаряда, а отже, до того, що снаряд не долетить до цілі. Звідси практичний висновок: потрібно заряди берегти в сухому місці, стежити за тим, щоб укупорка зарядів і додаткових пучків у мінометів була герметичною, при збереженні боєприпасів на вогневій позиції вкривати їх від атмосферних осадків.

Вплив температури пороху заряду.

Підвищення (зниження) температури порохового заряду збільшує (зменшує) швидкість його горіння. Так, із збільшенням температури пороху на 10°С значення швидкості горіння пороху збільшується на 1,6%. Більш швидке згорання пороху викликає підвищення тиску в каналі ствола в момент пострілу, а це призводить до збільшення початкової швидкості снаряда, і снаряд летить далі. Тому при визначенні установок для стрільби необхідно враховувати вплив відхилення температури заряду від нормальної (+15°С), вводячи відповідну поправку.

На вогневих позиціях батарей забезпечують збереження боєприпасів в однакових температурних умовах і організують вимір температури зарядів через кожні 1-2 ч. Для самохідних гармат вимірюють окремо температуру зарядів у бойовому відділенні і зарядів, викладених на ґрунт. З метою зменшення впливу відхилення температури зарядів не можна довго тримати заряд у розігрітому стволі гармати.

Вплив тиску в зарядній каморі.

Значення тиску в зарядній каморі тісно пов'язано з щільністю заряджання.

Щільність заряджання гармати визначається шляхом розподілу значення маси заряду в кілограмах на значення обсягу камори в кубічних дециметрах і характеризує ступінь заповнення камори порохом. Іншими словами, це маса, що припадає на одиницю об'єму.

Якщо зарядну камору повністю заповнити пороховим зарядом, то щільність заряджання дорівнює одиниці. При збільшенні щільності заряджання збільшується тиск порохових газів, унаслідок цього збільшується швидкість горіння пороху. При цьому різко збільшується тиск у зарядної камори. Снаряд одержить більшу початкову швидкість і полетить далі.

На щільність заряджання, а отже, і на зміну тиску в каналі ствола впливає знос каналу ствола гармати при стрільбі, що призводить до розширення обсягу камори. Тиск у каналі ствола при пострілі стає менше розрахункового, снаряд одержить початкову швидкість менше нормальної і полетить ближче.

Тому при визначенні установок для стрільби необхідно враховувати ступінь зносу ствола - вводити поправку на відхилення початкової швидкості снарядів через знос каналів стволів гармат. Прямування снаряда усередині каналу ствола гармати вивчає внутрішня балістика, а подальше прямування снаряда в просторі (поза гарматою) - зовнішня балістика.