1.3 П'ятивідсоткова поправка.

При рішенні задач на залежність між кутовими і лінійними розмірами були зроблені два допущення:

- дуга, що відповідає куту в один розподіл кутоміра, приймалася рівній хорді;

- одна поділка кутоміра приймалася рівною 1/1000 Д замість 1/955 Д.

При точних розрахунках варто враховувати ці допущення. тобто вводити відповідну поправку.

Роздивимося розміри помилок при рішенні задач на тисячну, що будуть мати місце через те, що одна поділка кутоміра приймається рівною 1/1000 Д замість 1/955 Д.

Це призводить до того, що в розрахунках завжди буде систематична помилка.

Визначимо відносний розмір цієї помилки:

Ап    ( 1 1  ^      1 45

- =----т-=-= 0,045 « 5%

п     \ 955    1000)    955 1000

Це означає, що розрахований по формулі тисячних розмір кута необхідно змінити на 5% (або на 1/20).

1. При рішенні задач на тисячну для усунення помилки, що виникає внаслідок того, що одна поділка кутоміра приймається рівній 1/1000 Д замість 1/955 Д, необхідно вводити п'ятивідсоткову поправку в абсолютний розмір обумовленого куту або лінійної відстані.

2. Для визначення точного значення розміру кута лінійну відстань, що відповідає цьому кутові, поділяють на 0,001 дальності і зменшують абсолютний розмір результату на 1/20 (тобто на 5%).

3. Для визначення по розміру кута лінійної відстані розмір кута множать на 0,001 дальності і збільшують абсолютний розмір результату на 1/20 (тобто на 5%).

Приклади.

1. Висота цілі над рівнем моря, визначена по карті, 1щ = 246 м; висота точки стояння гармати Ііб = 12 м. Дальність стрільби.

Дц = 3600 м (мал. 1.3). Визначити кут місця цілі.

Рішення. Перевищення цілі над гарматою Лк = 246 - 12= +234 м. Кут місця цілі є = +234:3,6 = +65 п.к. , або +0-65. Зменшуємо абсолютний розмір кута на 1/20 від результату, тобто на 65/20 « 3 поділки. Виходить, більш точне значення кута місця цілі дорівнює є = (+0-65) - (0-03) = +0-62.

 

Рисунок 1.3. - до прикладу №1 2. Визначити перевищення повітряного розриву в метрах над обрієм спостережного пункту, якщо по сітці горизонтованого приладу вертикальний    кут    виявився    рівним    +0-34. Дальність спостереження 3500 м (мал.1.4).

Рішення. Перевищення дорівнює 3,5 х 34 = +119 м. Збільшуємо абсолютний розмір результату на п'ятивідсоткову поправку, тобто на 119/20 = 6 м. Виходить, більш точно перевищення повітряного розриву над обрієм спостережного пункту дорівнює 119+6=125 м.