3.18.1 Пристрілювання дійсного реперу

Застосовують,  коли неможливо створити фіктивний репер. ПЗ менше 5-00. Координати і висота реперу відомі. Порядок пристрілювання.

На вирахуваних установках основній гарматі призначають один постріл. Якщо після першого пострілу виміряне тільки бокове відхилення розриву, виводять розрив на лінію спостереження, приймаючи відхилення по дальності рівним нулю. Отримавши знак, приймають розрив перельотним (недольотним) по лінії спостереження на величину першої вилки (200 м), вводять коректури. Таким чином діють до отримання розриву протилежного знаку, після чого половинять вилку. Отримавши протилежний знак вводять коректуру в 100 м та призначають два постріли. Пристрілювання ведуть до отримання :

- забезпеченої вилки рівній 100 м;

- забезпеченої накриваючої групи. Пристріляними установками по реперу вважаються:

- установки, які відповідають забезпеченій накриваючій групі;

- середині забезпеченої вилки;

- за наявністю незабезпеченої накриваючої групи відшукують

вилку рівну 100м.Пристріляними установками є установки які відповідають незабезпеченій накриваючій групі, з веденням коректури в 1 Вд у сторону меншої кількості знаків.

Вилка рахується забезпеченої, коли є не менше 2-х недольотів на ближній межі і не менше 2-х перельотів на дальній межі.

Накриваюча група, рахується забезпеченої якщо при стрільбі на однім куті узвишшя отримано не менше 2-х перельотів і двох недольотів.

Визначення пристріляних поправок дальності і напрямку

Пристріляну поправку дальності /напрямки/ визначають, віднімаючи з пристріляної дальності /пристріляного довороту від основного напрямку /топографічну дальність до репера /топографічний доворот/.

Л ДП = ДП - Дкт

лзП = зП -^т

ДП , $П - визначають на ПУВ або аналітично /або по карті/ Ь = 1ісп+Л1і

де

ЛЬ = 0,001 Дк х МЯ

де МЯ - кут місця Я - у розподілах кутоміра /Примітка: ЛЬ збільшують на 5% /

ДП знаходять по ТС по пристріляному куті прицілювання аП

а) Пристріляний кут прицілювання аП дорівнює пристріляному

прицілу   ПП   /у  тисячних/,  якщо  пристрілена  установка рівня відповідає перевищенню репера над ВП. аП = ПП (ТС)-> ДП

б) Якщо пристріляної установки рівня не відповідає перевищенню репера над ВП, то для визначення аП необхідно:

- визначити пристрілений кут узвишшя як суму установки прицілу в тисячних і установки рівня, зміненої на 30-00;

- знаходять поправку на перевищення репера над ВП;

- віднімають поправку на перевищення /з урахуванням знака/ із пристріляного кута підвищення та одержують пристріляний кут прицілювання

аП = [ ПП +(РівП - 30-00)]- (± 0   ^   к ) (ТС)-> ДП

0,001 X Д т

Порядок розрахунку приведений для умов, коли рівень пристріляний не відповідає висоті репера над рівнем моря, тобто розмір ±Д1і враховує різницю висот Я пристріляної і нової висоти репера отриманому виконуючу вогневу задачу по точним прямокутним (полярним) координатах причому: "+",якщо нова висота більше і      якщо нова висота менше;

Визначення установок для стрільби в батареї переносом вогню від репера.

Перенос вогню від репера повинний випливати за пристрілюванням репера через можливо менший проміжок години, але не більш ніж через 3 години при стійкій погоді.

Установки для стрільби переносом вогню визначають:

- засобом коефіцієнта стрільби;

- спрощеним засобом;

- графіком пристріляних поправок.

Перенос вогню засобом коефіцієнта стрільби застосовують при настильній і навісній стрільбі зі гармат, коли різниця напрямків стрільби по цілі реперу /кут переносу/ не перевищує 3-00, а різниця топографічних дальностей - 2 км.

Визначення обчислених дальності і довороту по цілі за допомогою ПУВ:

- для визначення обчисленої дальності на лінійці дальності ПУВ за допомогою движка завдають коефіцієнт стрільби "К";

- для визначення обчисленого до кутоміра від основного напрямку на ціль до топографічному довороту додають обчислену поправку напрямку рівну сумі пристріляної поправки , напрямку і поправку на різницю деривації по цілі і реперу.

дц = дц +Ддкп +м ц _ я

Визначення обчислених дальності і довороту по цілі розрахунком:

- обчислену дальність визначають як суму топографічної дальності до цілі до обчисленої підготовки дальності:

Дц = Дц +ДДЦб

де:

АДЦ = 0,01 • Дц • К

К =-п—   - коефіцієнт стрільби,  що розраховується з

0,01ДГЙ

округленням до 0,1;

Доповідь про результати пристрілювання репера.

«_». Пристріляв   репер № _, _, снаряд _,

підривник _, заряд _, температура   заряду _,

партія_.

Пристріляні установки: Пр_, Рів_, ОН_.

Координати репера: ХЯ =_, УЯ =_, Ья=_.

Топографічні : Д Т =_, д ^ =_, Лпк=_

Пристріляні :    Д П =_, АД П = _, Ад  П = _. Я

До перенесення вогню готовий.

Підготовка до перенесення вогню

Д Ц =_ д Ц =_ Ьц =_ Zц =_

АД ц = К 0,01Д ц =_ АZ = Zц - ZR =_

Д ц = Д ц + АД ц =_+

дц = дц + Ад П + АZ = _ + _ + _ =

Команда на перенесення вогню.

"_".Стій. Ціль №_, _, Я_, Пр _, стр _, Рів

_5

ОН_, віяло_, уст_, по_сн ,_сн швидким, решта

_сек.. постріл. Вогонь.