3.16 Поразка цілі з пристрілюванням за допомогою РЛС типу СНАР.

Ціль повинна спостерігатися з позиції РЛС. При пристрілюванні цілей начальник станції доповідає полярні координати розривів відносно позиції станції.

При пристрілюванні цілей, координати яких визначені не самою станцією, прив'язка позиції станції повинна бути виконана на геодезичній основі або по карті не дрібніше 1:50000. Заряд вибирають так, щоб кут падіння був не менше 20о. Під час пристрілювання цілей підривник призначають з установкою на фугасну дію, а під час стрільби на поразку відповідно характеру цілі. Позицію станції приймають за КСП для розрахунку коефіцієнтів стрільби або визначення даних для настройки ПРК.

Порядок пристрілювання

На вирахуваних установках основній гарматі призначають один постріл. Якщо «розрив невизначений», постріл повторюють після перевірки установок для стрільби, наведення гармат та перевірки апаратури РЛС.

За отриманими відхиленнями по розриву впроваджують коректури та призначають батареї залп при віялі скупченому. За відхиленням центру залпу вводять коректури та переходять до стрільби на поразку. Визначення коректур за допомогою ПРК, МК та ПУВ При ПЗ < 5-00 крім того розрахунком

ЛД = Др - Дц,     а = ар - ац

ДД ДД

АП=--^— ,     в = - а . Кв +—Кк,

ДХтис 1GG

Стрільбу на поразку ведуть як по не спостереженій цілі.