1.1 Міра кутів, прийнята в артилерії

В артилерії за одиницю міри кутових розмірів прийнята поділка кутоміра.

Якщо окружність радіусу Я розділити на 6000 рівних частин і точки розподілу з'єднати з центром окружності (рис. 1), то утвориться 6000 однакових центральних кутів.

 

Центральний кут, довжина дуги якого дорівнює 1/6000 частини

довжини окружності, називається поділкою кутоміра.

Отримаємо довжину дуги атб, що відповідає одній поділці

кутоміра, у частках радіуса Я:

и атб = — = -628 Я = — Я * 0,00105Я 6000   6000 955

Округлено довжина дуги, що відповідає куту в одну поділку кутоміра, дорівнює 1/1000 радіуса, яким проведена окружність. Тому поділки кутоміра і називають «тисячними». Окружність містить 6000 поділок кутоміра.

Для зручності усної передачі розміру кута в розподілах кутоміра сотні вимовляють роздільно від десятків і одиниць.

Цей прийом використовується і для запису розміру кута.

Приклади вимови і запису кутів

Кут у

поділках

кутоміра

Записується

Вимовляється

4388

43-88

Сорок три вісімдесят вісім

2704

27-04

Двадцять сім нуль чотири

3000

30-00

Тридцять нуль

У  деяких  випадках  спрощують  вимову  кутів; наприклад говорять: «вліво 22», «19 поділок кутоміра» або «645 тисячних».

На практиці застосовують терміни «мала поділка кутоміра», «велика поділка кутоміра». Малою поділкою кутоміра називають один розподіл кутоміра, великою поділкою кутоміра називають 100 поділок кутоміра.

Тому що окружність містить 360°, або 360х60'=21600',то одна поділка кутоміра дорівнює 21600/6000 = З',6. Одна велика поділка кутоміра дорівнює З',6 х 100 = 360'=6

Один градус містить (1 = 6000/360) 17 поділок кутоміра (16,7

п.к.).

З цих співвідношень випливає, що 60-00 = 360 30-00 = 180

15-00 = 90 10-00 = 60

5-00 = 30 1-00 = 6 і т.д.