3.13.1 ПОРАЗКА ЦІЛІ З ПРИСТРІЛЮВАННЯМ ЗА ДОПОМОГОЮ СПРЯЖЕНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ (СС).

Кут засічки ( у ) не менше 1-00. Розвідникам вказують точку цілі, в яку треба наводити прилади.

На вирахуваних установках основній гарматі призначають один постріл. За виміряними відхиленнями по розриву визначають коректуру та призначають ще один постріл.

До стрільби на поразку переходять після введення коректур в дальність не більше як 100 м, а в напрямку - не більше 0-10, або при влученні в ціль. Якщо отримано влучення в групову ціль, упроваджують коректури на виміряне відхилення розриву від центру цілі.

Визначення коректур за допомогою ПРК, МК та ПУВ. (підготовка ПРК здійснюється по шкалам чисел)

 

Порядок пристрілювання.с

Дл Дп ЛД = Кл • Л - Кп • П;    Кл = —; Кп = —;

у у

в = - а . Кв Кк 100

(Кл, Кп розраховують з точністю до цілих чисел)

Коректування стрільби під час стрільби на поразку по СЗР.

 

Гц < 100 м

Гц>100м

 

при перевазі знаків

25 м

2/3 Гц

 

при всіх однакових

50 м

Гц

 

Якщо на пунктах СС /при ПЗ<5-00 для найбільш зміщеного пункту СС/ вимірюють бічні відхилення розриву /ЦГР/ від цілі, то коректури дальності визначають за допомогою ПРК або розраховують по формулі:

ЛД = Д^ • л - Д^ • П

У У

де:     ДЛ, ДП   - дальності до цілі в метрах із лівого і правого СП; у - кут засічки в розподілах кутоміра;  Л, П- Бічні відхилення розривів від цілі відповідно для лівого і правого СП із їхніми знаками /праворуч -  "плюс", ліворуч -  "мінус"/ у розподілах кутоміра.

Коефіцієнти Дл і Д11 розраховують з округленням до цілих чисел.

у у

Коректури напрямку визначають за допомогою ПРК або розрахунком так само, як при пристрілюванні за допомогою далекоміра

Л5 = (-а) Кв ± КкЮ0 х

АД ад

АП=--^— , В = - а Кв +—Кк

АХтис 100

Дк ПЗ

Кв = ~~тг ; Кк = ц

ДЦ о,оідт

 

Гц < 100 м      Гц > 100 м

 

при перевазі знаків

25 м            2/3 Гц

 

при всіх однакових

50 м Гц

 

Якщо ціль розташована в безпосередній близькості від своїх військ (на віддалі не більше 400 м) то вирахувані установки визначають на точку, винесену від цілі на 200-400 м в бік противника. При пристрілюванні наближають розриви до цілі з боку противника стрибками 100-200 м до отримання протилежного знака або влучення в ціль, після цього вилку половинять, а якщо необхідно продовжують пристрілювання або, після введення коректури переходять до стрільби на поразку. При наближені розриву до цілі величина стрибка може бути зменшена.