3.13. Особливості пристрілювання із спряженим спостереженням

Якщо за допомогою приладу є можливість виміряти відхилення розриву від цілі тільки по напрямку, то для визначення коректур необхідно такі виміри робити з двох /і більш/ різноманітних пунктів - пунктів сполученого спостереження.

Рисунок 3.6 - сутність пристрілювання зі спряженим спостереженням Сутність пристрілювання полягає в тому, що по відхиленням розриву від цілі, виміряного з правого "П" і з лівого "Л" пунктів, визначається положення розриву щодо осей ЦХ і Ц2, пов'язаних із площиною стрільби.