3.12 Пристрілювання з далекоміром і стрільба на поразку при ПЗ <5-00

Дальності спостереження: ДС-1 — не більше 3 км, ДС-2 — не більше 5 км, квантовий далекомір — в межах дії далекоміра.

Порядок пристрілювання. На вирахуваних установках основній гарматі призначають один постріл.  За виміряними відхиленнями     по розриву визначають коректуру та призначають ще один постріл.

До стрільби на поразку переходять після введення коректур в дальність не більше як 100 м, а в напрямку - не більше 0-10, або при влученні в ціль.

Якщо отримано влучення в групову ціль, упроваджують коректури на виміряне відхилення розриву від центру цілі. Визначення коректур:

Лд лд

При ПЗ < 5-00 розрахунком ДП =--—— , В = - а . Кв +—^ Кк

ЛХтис 100

При ПЗ > 5-00 за допомогою ПРК, ПУВ та МК.

Підготовка ПРК.

Лівий

ШК ІСО8ЄС

П р а в и й

Д

ШК

Д

8ЄО

ПЗ

ПЗ 1

У

шк. у

У

шк. -р г§

ПЗ

ПЗ

Для отримання коректур дальності в поділках! прицілу позначку Д сумістити з величиною АХ і против 1 зробити позначку П.

 

Гц <100 м

Гц > 100м

 

при перевазі знаків

25 м

2/3 Гц

 

при всіх однакових

50 м

Гц

 

Віяло коректують тільки при ПЗ < 5-00 коли Фр більше або менше Фц у 1,5 рази шляхом з'єднання або роз'єднання вогню. АІв= Фц - Фр

N

Кв

гарм

При ПЗ > 5-00 віяло розривів не коректують.

Особливості стрільби на рикошетах.

Якщо під час пристрілювання отримано 2 повітряних розриви, які не дали спостереження за дальністю, призначають установку підривника на фугасну дію (для закінчення пристрілювання).

Якщо під час стрільби на поразку отримано менше половини повітряних розривів, то підривник призначають осколковий і продовжують стрільбу на поразку.