3.10 Особливості стрільби по спостереженню знаків розривів при ПЗ >5-00

Основні особливості стрільби при поправці на зміщення 5-00 і більш відхилення розриву по дальності Р2 спостерігаються з КСП як бічне, а бічний розрив Рі спостерігаються як відхилення по дальності, при цьому порівняно мала можливість одержання розриву на лінії спостереження; використання коефіцієнта видалення і кроку кутоміра для розрахунку коректур, як це робиться при поправці на зміщення до 5-00, не представляється можливим.

Зі сказаного випливає, що пристрілювання цілі при зміщенні 5-00 і більш зв'язана з деякими труднощами, тому її найбільш доцільно за виміряними відхиленнями, а при відсутності засобів і умов застосування даного способу пристрілювання проводять із спостереженням за знаками розривів.

Спостереження можуть бути визначені по формулах (1.1) і (1.2).

j3 = -ax^ x—L- ±АДx^gПЗ- (1.1) Дт  ^ПЗ 0,001Дт

АД = - Д x cos ПЗ -ax 0,001 Др x sin ПЗ (1.2) Однак застосовувати отримані формули при пристрілюванні важко через їхню складність, тому на практиці використовуються більш прості способи розрахунку коректур без збитку для їхньої точності: за допомогою ПРК чи. ПУВ.

Визначення коректур за допомогою приладу для розрахунку

коректур.

Правила підготовки ПРК до пристрілювання і схема роботи з визначення коректур на ньому викладені в описі інструкції з експлуатації приладу.

В основу визначення коректур за допомогою ПРК закладені точні формули

(1.1) і (1.2) з деякими змінами, для того щоб робота по підготовці приладу до роботи була більш раціональною. Замість дальності до розриву Др при підготовці приладу використовують дальність до цілі, тобто приймають Др=Дк. Це дозволяє підготувати прилад ще до стрільби. Природно, що таке допущення приводить до появи помилок визначення коректур. Розрахунки показують, що ці помилки невеликі і цілком припустимі на практиці.

Унаслідок того що на приладі немає шкал синуса і косинуса, синуси і косинуси виражаються через інші тригонометричні функції. Таким чином, формули для розрахунку коректур дальності і напрямки, реалізовані доцільно вести по обмірюваних відхиленнях. При цьому формули застосовані в ПРК-69, мають вид:

агт tTi 1 0,001 Дкх АД = -(Д x-+ ax—-2—)

sec ПЗ       cos есПЗ

4л  ,    д x tgm 0,001 Дк ctgm

Ад = ±-——---ax—--— x —--

0,001 Дт x sec ПЗ        cos еШЗ   0,001 Дт

Знак  «±»  залежить  від  положення  ВП  щодо площини стрільби.

За допомогою приладу коректури дальності і напрямку розраховуються в два прийоми. За допомогою правого кола визначають значення коректур унаслідок відхилення розриву по Дальності уздовж лінії спостереження Д прав і Д лів, тобтовраховують другі складові формул За допомогою лівого кола визначають значення коректур унаслідок відхилення розриву по напрямку, а за допомогою правого кола визначають значення коректур унаслідок відхилення по дальності. При одержанні відхилення по дальності і напрямку задача вирішується одночасно

АД= АДлів+ АДправ Ад= Адлю+ АдПрАв 3.10.1 Особливості переходу до стрільби на поразку при ПЗ

>5-00

До стрільби на поразку переходять після введення коректури на прийняте відхилення розривів по лінії спостереження, що дорівнює:

- 50 метрів - при стрільбі по цілям глибиною менше 100 метрів,

- 100 метрів - при стрільбі по цілям глибиною 100 метрів і більш; при влученні в ціль; при влученні в групову ціль, якщо розривши відбувся поблизу дальньої або ближньої її межи, приймають розрив відповідно перельотним або недольотним на 1/2 глибини цілі.