3.8 Особливості стрільби на руйнування

Знищення ЖС і ВЗ, бойової техніки, розташованих у закритих оборонних спорудженнях і перекритих окопах /траншеях/, досягається руйнацією укриттів. Стрільбу на руйнування ведуть також по мостах, злітно-посадковим смугам, будинкам і іншим об'єктам із метою призвести їх у негожий для подальшого використання стан.

Особливості: а/ Стрільбу на руйнування фугасними /ОФ, бетонобойними/ снарядами ведуть у тих випадках, якщо задача стрільби не може бити виконана високоточними боєприпасами.

б/ КНП вибирають можливо ближче до цілі і до створу "батарея-ціль" /ПЗ < 3-00/.

в/ Стрільбу на руйнування ведуть батареєю, взводом, зброєю по напольній стінці /заряд найбільший/ або по Бойовому покриттю /заряд найменший, ©С <58 /. Калібр 122мм і більш; підривник уповільнений або фугасний; інтервал віяла при руйнування окопів і траншей не більш 10м.

При руйнування широкої цілі /окоп, траншея/ вимір відхилень розривів від цілі провадиться від правого краю цілі. Розподіл гармат по фронті цілі, також провадиться від правого краю.

г/ Установки для Стрільби на поразку визначають пристрілюванням цілі.

д/ Стрільбу на руйнування ведуть методичним вогнем по 4-6 снарядів на гармату з темпом, що забезпечує спостереження кожного розриву, до виконання вогневої задачі - повної, ясно видимої руйнування цілі.

е/ При стрільбі на руйнування вогонь коректують по НЗР. Коректури дальності вводять кожній гарматі, керуючись такими правилами:

- при співвідношенні знаків у групі, що накриває, менше, чим 3:1 дальність не змінюють;

- при співвідношенні знаків від 3:1 до 4:1 включно змінюють дальність на 1 Вд убік меншого числа знаків.

- при співвідношенні знаків більш ніж 4:1, а також при одержанні всіх спостережень .одного знака /не менше 3-х/ змінюють дальність на 2 Вд убік меншого числа знаків /убік цілі при одержанні всіх спостережень одного знака/. влучення одного снаряда в цільприймається як "+" і "-" і враховується при визначенні співвідношення знаків.

Для склад розривів на лінії спостереження застосовують крок кутоміра.

Коректури дальності вводять по останній серії вогню з урахуванням отриманих знаків у наступній серії вогню на тому ж куті підвищення Якщо після введення коректури дальності будуть переважати спостереження одного знака /3:1 і більш/, протилежного знаку спостережень, що переважали на старій установці, то вводять проміжну коректуру, рівну половині попередньої.

Для визначення коректури напрямку середнє бічне відхилення групи розривів кожного гармати множать на коефіцієнт видалення.