3.5 Порядок пристрілювання із спостереженням за знаками розривів захопленням цілі у вилку.

Пристрілювання починають поодиноким пострілом основної гармати на обчислених установках. Якщо при першому пострілі обмірюване тільки бічне відхилення розриву, виводять розрив на лінію спостереження, приймаючи відхилення по дальності рівним нулю.

Отримавши знак, приймають розрив перелітним /недолітним/ по лінії спостереження на розмір першої вилки, дорівнює] 200 м, уводятькоректури з урахуванням обмірюваного відхилення розриву по напр. лінії і призначають такий постріл. (Коректури дальності і напрямки визначають за допомогою ПРК, ПУВ або МК і розрахунком.)

У залежності від відхилення розриву від цілі розмір першої вилки може бути зменшена або збільшена. Так доходять до одержання розриву протилежного знака.

Після чого вводять коректури, приймаючи відхилення розриву по лінії спостереження в два рази менше прийнятого попереднього відхилення, і, якщо потрібно, продовжують пристрілювання.