3.3.3 Крок кутоміра, його вивід та призначення

Якщо спостережний пункт зміщений у площині стрільби і розрив Р отриманий на лінії спостереження, то при введенні коректури дальності наступний розрив відбудеться не на лінії спостереження (точка Л) і може взагалі не дати спостереження по дальності.

Щоб при зміні дальності розриви відбувалися на лінії спостереження, необхідно коректури дальності щораз супроводжувати відповідними коректурами напрямку, для визначення яких використовують крок кутоміра (позначають Кк).

 

Рисунок 3.4 - Визначення кроку кутоміра З рис.3.4 видно, що крок кутоміра

Кк

ЦА 0,001 Дт

(1.1)

що

(з формули тисячної з трикутника ОАЦ)

Через того що величина Кк звичайно мала, можна прийняти, кут АРЦ дорівнює поправці на зміщення ПЗ. Тоді при ПЗ <5-00 ЦА = ДД х tg ПЗ , або приблизно = ДД х0,001 ПЗ (з трикутника АРЦ згідно якостей прямокутного трикутника).

Підставляючи у формулу (1.1) значення ЦА і з огляду на, що зручно цей коефіцієнт (Кк) розраховувати на зміну дальності на 100м ( тобто ДД=100 м) , одержують:

АДх0,001ПЗ    100 хПЗ Кк =- =-

0,001 Дт Дт

Крок кутоміра зручніше розраховувати по формулі

ПЗ

Кк =-

0,01 Дт

Для визначення коректури напрямку одну соту коректури дальності множать на крок кутоміра.

Округлення кроку кутоміра до 0-01 може дати помилки коректур напрямку, що не перевищують 0,005 ДД. Звисне, що навіть при дуже великих коректурах дальності помилки коректур напрямку через округлення кроку кутоміра малі і ними можна зневажити.

 

На малюнку видно, що при збільшенні дальності стрільби доворот на крок кутоміра треба брати у бік вогневої позиції, а при зменшенні - у бік спостережного пункту ( тобто, якщо вогнева позиція праворуч від спостережного пункту відносно цілі, то при збільшені дальності знак поправки на Кк буде „+" , при зменшені „-", якщо вогнева позиція ліворуч - знак змінюється навпаки. Приклад: ПЗ = 3-60; ДТЦ = 6100 м, вогнева позиція праворуч.

Кк = 360/61 = 0-06; Коректура дальності +150м; тоді коректура напрямку +1,5 х 6 = +0-09

Таким чином сумарна коректура в дальності буде А Д = Дц - Др., зміна в приціл ЛП = А Д / АХ тис Коректура кутоміра:

ЛД

Л5= -аКв ± Ккі00 х-

100

КВ розраховується з точністю до 0,1, а КК - до 0-01.