2.7.8. Прилад управління вогнем ПУВ-9М.

Призначення, будова і

вивірка ПУВ. ПУО-9М призначений для:

- підготовка установок для стрільби;

- визначення коректур при стрільбі з технічними засобами артилерійської розвідки;

- опрацювання результатів зарубки і підготовка даних для цілевказівок.

Будова ПУО-9М:

- складаний планшет;

- координатор:

а/ нерухома лінійка; б/ рухома лінійка;

- кутомірний механізм;

- центральний вузол; лінійка дальностей із движком.

Вивірка ПУО-9М

а) Перевірка перпендикулярності лінійок координатора.

б) Перевірка слушності установки конусів на лінійках координатора.

в) Перевірка рівнобіжності лінійок координатора відповідним лініям координатної сітки планшета.

Г) Визначення систематичної помилки приладу

+сг2 +...+<х15

15

де с1 - помилки дальності (напрямки) - різниця дальностей (напрямків), отриманих на ПУО й аналітично.

Систематична помилка обов'язково враховується при підготуванні даних на ПУО.

Підготовка ПУВ до роботи.

Безпосередня підготовка ПУВ до роботи включає в себе :

- перевід приладу з похідного положення в робоче;

- орієнтування лінійок координатора;

- оцифровку кутомірного сектора;

- орієнтування та    оцифровку лінійки дальностей та оцифровку шкал лінійок координатора;

- нанесення на планшет точок ВП  ,КСП , РЛС, пунктів спряженого спостереження.

- оцифровку знімного движка та побудування на лінійці дальностей графіка розрахованих поправок.

Оцифровку шкали кутомірного сектора проводять в дирекційних кутах , для чого над діленням кутомірної шкали ,позначеним нулем ,надписують аон .

Начинаючи з цього ділення ,вправо та вліво оцифровивають великі

ділення кутомірної шкали. Вправо   значення   дирекцій   них   кутів   збільшуються   ,а вліво зменшуються.

Орієнтування лінійок координатора заключається в визначенні такого положення осей лінійок координатора відносно осей координатора ,при котрому район ВП знаходиться в нижній ,а район цілей в верхній части планшета.

Орієнтування лінійки дальностей в основному направленні: переміщують каретку до сполучення нульового ділення ноніуса з нижнім діленням шкали вертикальної лінійки координатора ,позначеного точкою, а потім переміщують каретку з кутомірним вузлом до сполучення нулевого ділення ноніуса з правим(лівим) діленням шкали горизонтальної координатної лінійки, та фіксують положення картки стопорним гвинтом, а потім наносять на планшет точку в центрі кутомірного вузла .

переміщують каретку по вертикальної координатної лінії до сполучення нульового ділення ноніуса з верхнім діленням шкали ,позначене точкою, а потім фіксують лінійку дальностей за допомогою стопорного гвинта розташованим на фланці. переміщують правий або лівий ноніус так, щоб його нульове ділення зі впало з більшим діленням шкали кутомірного сектора відповідаю чого дирекційному куту направлення (0-00,15-00,30-00,45-00) ,а потім фіксують цей ноніус на рухомому секторі за допомогою затисного гвинта та відмічають буквою "О"(основний)

Для зручності роботи можна користуватись таблицею

Дирекційний кут

Дирекційний кут від якого

основного напрямку стрільби

орієнтується ПУВ

від 0-00 до 7-0О

0-00

від 8-00 до 22-00

15-00

від 23-00 до37-00

30-00

від 36-00 до52-00

45-00

від 53-00 до0-00

0-00

Проводиться орієнтування ПУВ .

Лінійка дальності ПУВ встановлюється паралельно вертикальної лінії кілометрової сітки планшету. Кутомірний ноніус на вибраний дирекційний кут від якого орієнтується ПУВ і в цьому положенні закріплюється. З цього моменту переміщувати ноніус забороняється ,до на значення нового дирекційного кута основного напрямку.

Шон Ш

 

Орієнтування лінійок координатора здійснюють за допомогою схем ,нанесених на кінцях цих, лінійок на котрих показані координатні осі X та У та ці направлення (направлення збільшування прямокутних координат ) в залежності від значення чотирьох дирекцій них кутів( 0-00,15-00,30-00, 45-00)

Дирекционный угол дертикальной линейки

00-0

Т5-00

зо-оо

45-00

Направление осей коор­динат, указанное на линейках координатора

і

р--X

1

і 4

1---у

1

1

1---*

I

Для орієнтування лінійок координатора знаходять на кінцях цих лінійок значення дирекційного   кута близьке до значення аон танавпроти знайденого кута визначають значення положення координатних осей X та У та їх направлення.

Після орієнтування лінійки дальностей проводять оцифровку її лівої шкали та оцифровку шкал лінійок координатора, наносять ВП, КСП на ПУВ та проводять контроль їх нанесення.

- відповідно до координат ВП, КСП і цілей в обраному масштабі роблять оцифровку лінійок координатора, починаючи з квадрата розташування ВП;

перекреслюють непрацюючі половини ноніусів координатних лінійок (робоча половина ноніусу спрямована убік зростання оцифровки лінійки);

- оцифровують ноніуси в залежності від масштабу: для роботи в масштабі 1:25000 над п'ятим і десятим штрихами робочої половини надписують 25 і 50.

 

По заданим координатам наносяться на планшет вогнева позиція та командно спостережний пункт.

Через отвір у прозорому диску нанести гострим олівцем точку на планшет та позначити її значком ВП/КСП, використовуючи для цього трафаретний виріз на цьому ж диску.

Для зручності нанесення цілей на ПУВ ,заданих в полярних координатах через точку СП проводиться лінія ,паралельна горизонтальній лінії координатної сітки планшета.

Визначення топографічних даних на ПУВ-9

Нанести ціль на планшет;

Відпустити зажимний гвинт центрального вузла, повернути лінійку дальності так, щоб її правий зріз співпав з точкою ВП та прочитати по шкалі дальностей дальність до цілі /Дцт/.

На кутомірній шкалі сектору по кутомірному ноніусу прочитати доворот від основного напрямку дцт

Порядок нанесення цілі на ПУВ-9

По полярним координатам:

- поворотом лінійки дальностей на шкалі дирекційних кутів ПУВ по кутомірному ноніусу встановити заданий дирекційний кут з СП на ціль та затиснути зажимний гвинт центрального вузла;

- переміщаючи центральний вузол вгору-вниз сполучити задану дальність Дк з точкою СП. На нерухомому та рухомому секторах накреслити лінію навпроти цілої поділки кутоміра.

- не збиваючи центрального вузла відпустити затискний гвинт ,та сполучити правий зріз лінійки дальностей з точкою ВП та прочитати Дцт дцт та зняти поправку на зміщення ПЗ

Нанесення цілі по прямокутним координатам на ПУВ проводиться так, як і нанесення бойового порядку.

Побудова   графіка   розрахованих   поправок   на лінійці дальності ПУВ.

 

Побудову графіка роблять у такому порядку:

- установлюють верхній зріз движка на розподіл шкали лінійки дальностей,       що відповідає

топографічної

дальності Дт = Допор - (±АДи ) ;

- на лінійці дальностей на перетинанні верхнього зрізу движка з похилою лінією Д опорної завдають точку (так надходять із 3-мя Д опорними);

- з'єднують три точки послідовно суцільною лінією, поправки   напрямку надписують

зліва (справа) із точністю до 0-01;

- дальність до цілі обчислену (Добц ) зчитують із лінійки дальностей, інтерполюючи між похилими лініями і лінією ГРП по верхньому зрізі движка;

- доворот обчислений (добц )одержують додаванням (Лд ) із ГРП і доворотом топографічним добц = д т ц +( +/- Лд) дЦ = дЦ + (±Лди )