2.7.7. Визначення обчислених установок за допомогою графіка розрахованих поправок (ГРП)

Після одержання вогневої задачі (координат цілі) визначають

Дц і дц, а також перевищення цілі над ОП. По топографічним даним за допомогою графіка розрахованих поправок визначають обчислені поправки дальності Дц, напрямки дц  й в установку

дистанційної трубки АМц .

Застосування ГРП засновано на допущенні, що в проміжку між двома сусідніми опорними дальностями поправки дальності, напрямки й в установку дистанційної трубки на відхилення умов стрільби від табличних змінюються по лінійному законі.

Приклад :

для кута основного напрямку 40-00 визначені поправки: 8км       10 км 12км АДауМ = + 391 м     +574 м     + 444 м Адаум =- 0-07    - 0-14      - 0-16 Будуємо графік розрахованих поправок:

По цілі 101 Піхота укрита визначили топографічні дані для стрільби за

допомогою приладу управління вогнем

Дтц = 9750 м     дтЦ = ОН + 0-42.

З графіка визначаємо по дальності топографічної по цілі

( 9750) поправки :о-іі .....:......

Рисунок 2.2 - графік розрахованих поправок. Поправки з графіка   АДСУМ = + 558 м   АдСУМ = - 0-14 Обчислені дані для стрільби ДОв = 9750 + 558 = 10308 м д об =ОН + 0-40 + (- 0-14) = ОН + 0-26