2.7.6 Побудова графіка розрахованих поправок (ГРП) на листі паперу у клітинку.

Визначення обчислених установок для стрільби здійснюють із

Застосування ГРП набагато спрощує і прискорює розрахунок установок для стрільби, при цьому ГРП можуть бути побудовані завчасно, до одержання вогневої задачі.

Для побудови ГРП задаються обчисленими дальностями, що називають опорними дальностями. Опорні дальності для розрахунку поправок варто намічати так, щоб ГРП охоплював усі дальності, на які пропонується звістки стрільбу. При визначенні поправок розрахунком топографічні дальності для побудови ГРП визначають вирахуванням

використанням графіка розрахованих поправок.сумарних поправок дальності (з урахуванням їхніх знаків) з опорних дальностей, для яких вони розраховувалися.

Для побудови ГРП на. листі картатого або міліметрового паперу відкладають по горизонтальній осі топографічні дальності, а по вертикальній осі - значення поправок дальності. Значення поправок напрямку надписують над лініями поправок дальності, а під ними -поправки в установку дистанційної трубки.

Масштаб графіка вибирають відповідно до розрахованого розміру поправок таким чином, щоб поправку дальності можна було зняти з графіка, із точністю до 10 м, поправку напрямку - із точністю 0-01, а поправку в установку дистанційної трубки - із точністю 0,5 розподілу трубки.