2.7.5 Визначення поправки куту прицілювання на кут місця цілі

При кутах місця цілі Єц < 0-05 і кутах прицілювання  200 тис.,

як показують розрахунки траєкторій польоту снарядів, можна вважати що поправка на перевищення цілі Ау дорівнює кутові місця цілі Єц

АР=Єц

Тоді р = а0 + є .

При великих кутах місця цілі і кутах прицілювання поправка на перевищення цілі      не буде дорівнює кутові місця цілі Єц , тому що:

- при великих кутах кидання навіть незначній зміні куту прицілювання супроводжують помітні зміни кривизни траєкторії;

- при великих кутах місця цілі похила /фактична/ дальність до цілі значно відрізняється від горизонтальної /топографічної/ дальності. Тоді

р = а0 +є + Аає

Порядок визначення топографічних даних аналітичним способом розглянемо на прикладі.

Приклад. Розрахувати топографічні дані по цілі 101-й, якщо відомі координати; ВП - ХВП =66190, УВП = 93960, висота 220 Цілі ХЦ = 74920, У ц = 92070, висота 170 аОН = 58-00.

Алгоритм роботи

1. Розрахувати різниці координат;

Хц = 74420 Уц = 92070

ХВП = 66190 У вп = 93960

АХ = +8730 АУ = -1890

ііц = 170 м 1іБ = 220 м АЬ =-50

2. Визначити КН

Кн = МРК / БРК = -АУ / +АХ = 1890/8730 = 0,216

3. По Кн. =0,216 знаходить Кд = 1,023 відшукують рядок, що відповідає відношенню різниць координат -АУ / +АХ (четвертий рядок знизу), і в клітці, утвореної перетинанням цього рядка з графами Н та Д, читаємо число великих розподілів кутоміра — 57-00. Число малих розподілів 0-97 читають в крайній правій графі проти значення Кн = 0,216. Топографічний дирекційний кут цілі атц = 57-97.( Таблицю Кравченка див. в додатку)

4. Розраховують топографічні дані:

Дтц = БРК х Кд = (+ДХ) х Кд = 8730 х 1,023 = 8932; д цт = атц -аОН = 57-97 —58-00 = - 0-03. єц = Аіі /0,001 Дтц -1/20єц = (-50)/8,2 - (6/20)=- 0-06 Для скорочення часу і зручності обчислень розрахунки проводять на спеціальному бланку. Відповідь : Дальність топографічна до цілі - 8932 м. Доворот топографічний на ціль - основний напрямок лівіше

0-03.

Перевищення цілі над вогневою позицією мінус 0-06.