2.7.3 Визначення топографічної дальності і довороту від основного напрямку аналітичним способом.

Визначення по відомим координатам двох точок відстані між дирекційного куту напрямку з однієї точки на другу має назву " рішення зворотної геодезичної задачі". Аналітичний засіб визначення топографічних даних засновано на рішенні     прямокутного     трикутника з застосуванням

тригонометричних функцій. У прямокутному трикутнику (мал.2.1) катети визначаються як різниця координат цілі і вогневої позиції:

АХ = Хц -Хб , АУ = Уц - Уб

X

Для зручності розраховують завжди менший кут трикутника р (кут, що лежить проти меншого збільшення координат) шляхом ділення меншого катета (меншої різниці координат — МРК) на більший (більшу різницю координат — БРК) :

р = МРК /БРК

За значенням тангенса кута визначають кут р. По р і більшому катеті (більшої різниці координат) визначають гіпотенузу -дальність до цілі топографічну ДТЦ:

ДтЦ = БРК / cos p = БРК х sec p

Обчислення можуть вироблятися на спеціалізованої ЕОМ, за допомогою мікрокалькуляторів, артилерійської логарифмічної лінійки, обчислювача СТМ, таблиць логарифмів.

Для аналітичного способу розрахунку топографічної дальності до цілі і довороту від основного напрямку на ціль складена спеціальна таблиця (Таблиця Кравченка),яка мається в Правилах стрільби і управління вогнем.

У цій таблиці Kh (коефіцієнта напрямку) - значення tg р, а Кд (коефіцієнт дальності) — значення seс р. Визначення топографічної дальності і довороту від основного напрямку аналітичним способом за допомогою таблиць здійснюється в наступному порядку:

1. Визначають різниця координат цілі і вогневої позиції ЛХ = Хц -Хб , ЛY = Yц - Y6

2. Меншу за абсолютним значенням різницю координат поділяють на більшу з точністю до третього десяткового знака й одержують коефіцієнт напрямку Kh

3. У графе H таблиці відшукують число, рівне за значенням отриманому значенню коефіцієнта напрямку найбільш близьке до цього значення; одночасно виписують з таблиць значення коефіцієнта дальності Kd (графа Д), розташований праворуч від значення Kh (графа H).

4. Визначають дирекційний кут напрямку на мету в залежності від знаків різниць координат і знайденого значення Kh, при цьому число сотень розподілів кутоміра (великих розподілів) беруть у верхніх чи нижніх рядках там, де виявиться записаним у загальному виді дія, що виконували згідно п., 2; число десятків і одиниць розподілів кутоміра відшукують у тім же рядку, де знайшли значення Kh. у крайній лівій графі, якщо число великих розподілів кутоміра взяли з верхньої частини таблиці, чи в крайній правій графі, якщо число великих розподілів кутоміра узяли з нижньої частини таблиці.

5. Визначають дальність стрільби, для чого велику різницю координат (за абсолютним значенням) множать

на виписане з таблиці значення ^

6. Визначають доворот від основного напрямку на ціль , для чого з дирекційного кута напрямку на ціль віднімають дирекційний кут основного напрямку.