2.7.2 Скорочена підготовка.

При скороченій підготовці установки для стрільби визначають за правилами повної підготовки.

Установки для стрільби вважаються визначеними способом скороченої підготовки, якщо має місце хоча б одне відхилення від вимог ст. 57.ПСіУВ (див .умови повної підготовки)

Якщо має місце скорочена підготовка даних для стрільби, то, як правило, потрібно проводити пристрілювання цілі.

Скорочену підготовку для стрільби на подавлення без пристрілювання    дозволяється    використовувати    при стрільбі

визначають за загальними правилами.

"5" - 1%Д; "4" - 2%Д;

"3" - 3%Д;

0-05 0-07 0-15дивізіоном по групових цілях, якщо координати цілей визначені згідно з вимогами табл. 1, але має місце відступ від вимог ст. 57 одночасно не більш ніж по двох умовах, не виходячи за вказані межі:

координати вогневих позицій визначені за допомогою карти масштабу 1 : 100000 за допомогою приладів або навігаційної апаратури;

абсолютні висоти вогневих позицій визначені за допомогою карти

масштабу 1 ; 100 000;

дирекційні кути орієнтовних напрямків визначені за допомогою гірокурсопокажчика автономної навігаційної апаратури або за допомогою магнітної стрілки бусолі;

метеорологічні умови стрільби визначені за бюлетенем «Метеосередній» давністю до 8 годин, за бюлетенем «Метеосередній СВЗ» давністю не більше 1 години при висоті входу в бюлетень до 5000 м або за наближеним бюлетенем «Метеосередній» за давністю не більше 1 години при висоті входу в бюлетень до 1600 м;

відхилення початкової швидкості снарядів враховано тільки за зношенням каналу ствола основної гармати батареї, в такому випадку враховуються поправки на відхилення всіх балістичних характеристик боєприпасів, передбачених Таблицями стрільби (на ковпачок підривника, на вогнегасник, на непофарбованість снарядів (мін та ін.).

Підготовка установок також вважається скороченою, якщо при визначенні установок для стрільби використовуються дані пристрілювання (створення) репера або стрільби на поразку цілі за давністю від трьох до восьми годин, а також коли межа переносу вогню від репер (ділі) за дальністю або напрямком перевищує значенню наведені в Правилах стрільби. не більш як у 1,5 рази.

При бойовій стрільбі для нарізної артилерії норми відхилень по дальності і напрямку для оцінки точності вогню складають а/ по дальності:

"5"  - 1,5% Д "4"  - 3% Д "3" - 4,5% Д б/ по напрямку:

"5" - 0-07    "4" - 0-15    "3" - 0-20

Установки   для   стрільби   засобом   скороченої підготовки визначають: аналітично (таблиця Кравченко, АЛЛ); ПУВ-9М; АК-3 із МПЛ-50 по карті.ними 1