2.7.1. Повна підготовка

Установки для стрільби вважаються визначеними способом повної підготовки, якщо:

координати цілей визначені згідно з умовами табл. 1;(стор.10

ПСіУВ)

топогеодезична прив'язка вогневих позицій проведена доданими топогеодезичними підрозділами або засобами дивізіону (батареї);

координати ВП визначені за допомогою радіонавігаційної апаратури, приладів або автономної навігаційної апаратури від пунктів геодезичних мереж, контурних точок карт геодезичних даних, карт масштабу не менше 1 : 50 000 при довжині ходу (маршруту) не більше 3 км;

абсолютні висоти ВП визначені за допомогою радіонавігаційної апаратури, спеціальних приладів (за кутом місця) або за допомогою карти масштабу не менше 1 : 50 000 за крутизною схилу не більше 6°;

дирекційні кути орієнтовних напрямків визначені гіроскопічним або астрономічним способами, передачею дирекційного кута від пунктів геодезичних мереж кутовим ходом, одночасним відмічанням на небесне світило або за допомогою гірокурсопокажчика автономної навігаційної апаратури (якщо початкове орієнтування має точність Еа<0-01 за часом роботи не більше 20 хв.) й за допомогою магнітноїстрілки бусолі з врахуванням поправки бусолі, визначеної на віддалі не більше 5 км від ВП (для наведення мінометів—не більше 10 км);

метеорологічні умови стрільби визначені за бюлетенем «Метеосередній», що складений метеостанцією, за давністю не більше 3 годин, або наближеному бюлетеню «Метеосередній СВЗ», за давністю не більше години за висотою входу в бюлетень до 3000 м, або наближеному бюлетеню «Метеосередній», що складений метеопостом дивізіону, за давністю не більше години за висотою входу в бюлетень до 800 м; дані про вітер у межах активної ділянки траєкторії для стрільби активно-реактивними мінами визначені за наближеним бюлетенем «Метеосередній СВЗ», за давністю не більше 30 хвилин;

балістичні умови стрільби визначені: сумарне відхилення початкової швидкості снарядів (мін) для основних гармат батарей і контрольної гармати дивізіону визначено за допомогою БС, якщо неможливе його визначення за допомогою БС для основних гармат батарей—з врахуванням різнобою основних гармат батарей відносно контрольної, визначеного за допомогою БС; температура зарядів визначена за допомогою термометра; балістичні характеристики боєприпасів, врахування яких передбачено, відомі;

геофізичні, умови стрільби визначені.

Поправки визначають для призначених зарядів, опорних дальностей та напрямків стрільби за допомогою ЕОМ, а при відсутності ЕОМ — розрахунком за допомогою поправочників.

Поправки дальності на відхилення балістичних умов стрільби від табличних розраховують:

на сумарне відхилення початкової швидкості снарядів (мін) для основних гармат (мінометів) батарей;

на відхилення температури зарядів;

на відхилення інших балістичних характеристик боєприпасів, не врахованих при визначенні сумарного відхилення початкової швидкості снарядів та мін ЛУ0сум (на ковпачок підривника, на вогнегасник, на непофарбованість снаряда і міни та інших).

Поправкою напрямку на відхилення балістичних умов стрільби від табличних є поправка на деривацію.

Поправки дальності на відхилення метеорологічних умов стрільби від табличних розраховуються:

на відхилення тиску атмосфери;на балістичне відхилення температури повітря;

на подовжню складову частину балістичного вітру;

на подовжню складову частину балістичного вітру на ділянці розкриття снаряда або міни (тільки при стрільбі касетними снарядами або мінами);

на подовжню складову частину балістичного вітру в межах активної ділянки траєкторії (тільки при стрільбі активно-реактивними мінами).

Поправки напрямку на відхилення метеорологічних умов стрільби від табличних розраховують:

на бокову складову частину балістичного вітру;

на бокову складову частину балістичного вітру на ділянці розкриття снаряда або міни (тільки при стрільбі касетними снарядами та мінами);

на бокову складову частину балістичного вітру в межах активної ділянки траєкторії (тільки при стрільбі активно-реактивними мінами),

Поправки дальності та напрямку на обертання Землі визначають згідно з рекомендаціями Таблиць стрільби.

У результаті розрахунків визначають сумарні поправки дальності, напрямку та в установку трубки на відхилення балістичних, метеорологічних і геодезичних умов стрільби від табличних. За одержаними сумарними поправками дальності, напрямку та в установку трубки будують графік розрахованих поправок на ПУВ або папері у клітинку.

Для розрахунку поправок, коли використовується ЕОМ, за топографічні дальності для побудови графіка розрахованих поправок приймають відповідні опорні дальності, для яких розраховувалися поправки.

Для визначення поправок розрахунком або за допомогою поправників топографічні дальності для побудови графіка розрахованих поправок визначають шляхом віднімання сумарних поправок дальності (з урахуванням їх знаків) від опорних дальностей, для яких вони розраховувались.

Визначення вирахуваних установок виконують в такій послідовності :визначають топографічну дальність ДТЦ, доворот від основного напрямку стрільби 5ТЦ та перевищення цілі над вогневою позицією Ліі (кут місця цілі єц);

за топографічною дальністю і доворотом від основного напрямку за допомогою графіка розрахованих поправок визначають для вибраного заряду поправку дальності і напрямку, інтерполюючи між лініями графіка, за межами крайніх напрямків поправки дозволяється використовувати до 3-00;

додають поправку дальності (з урахуванням знака) до топографічної дальності і отримують вирахувану дальність;

отриману з графіка поправку напрямку додають (з урахуванням знака) до топографічного довороту й отримують вирахуваний доворот;

за вирахуваною дальністю і вибраним зарядом знаходять у Таблицях стрільби установку прицілу;

розраховують поправку на перевищення цілі над вогневою позицією, вводять її (з урахуванням знака) в рівень і отримують вирахувану установку рівня.

Під час стрільби за шкалою тисячних поправку на перевищення цілі можна враховувати зміною установки прицілу. Для мінометів поправку на перевищення цілі завжди вводять в установку прицілу.

Топографічні дальності до цілі й доворот від основного напрямку на ціль визначають графічно на ПУВ або розрахунком за допомогою логарифмічної лінійки і мікрокалькулятора (МК), а також аналітично за допомогою таблиць Кравченка.

Перевищення цілі визначають як різницю висот цілі і вогневої позиції.

Для визначення кута місця цілі ділять перевищення цілі в метрах на 0,001 ДТЦ зменшують абсолютну величину результату на 5 % або використовують для цієї мети графік.

Поправки на перевищення цілі Лф визначають як суму кута місця цілі єц і поправки кута прицілу на кут місця цілі Лає.

Поправки на перевищення цілі і кута прицілу на кут місця? цілі визначають за допомогою Таблиць стрільби або графіків.

Під час стрільби снарядами з дистанційною трубкою і касетними снарядами (мінами) вирахувану дальність і доворот, поправку наперевищення цілі над вогневою позицією, а також вирахуваний приціл

Якщо в районі цілей є пристріляний (створений) репер або ціль, по якій велась стрільба на поразку, а час пристрілювання (створення) репера або стрільби по цілі наближається до часу складання метеорологічного бюлетеня (різниця не більше 2 годин), то визначають різницю пристріляних і вирахуваних за репером (цілі) дальностей, напрямків й значень установок підривника (трубки). Ці різниці приймаються як уточнюючі поправки відповідно дальності, напрямку і в установку підривника (трубки);

їх вводять (з урахуванням знаків) в установки по інших цілях, якщо різниця дирекційних кутів між ними і репером (ціллю) не перевищує 6-00, а різниця топографічних дальностей 4 км, або на величину уточнюючої поправки виправляють графік розрахованих поправок.

Уточнюючі поправки, визначені для даної батареї, можуть бути використані іншими батареями під час стрільби дивізіоном по одній цілі і централізованій прив'язці ВП.

Отримавши новий метеорологічний бюлетень або при зміні балістичних умов стрільби вирахувані установки оновлюють. Для цього    будують    нові    графіки    розрахованим    поправок, які

використовують для визначення вирахуваних установок по нових

цілях і для уточнення раніше вирахуваних установок.

При визначенні установок засобом повної підготовки норми відхилень по Д та Н для оцінки точності вогню