2.5 Балістична підготовки стрільби та її задачі. Задача й склад балістичної підготовки стрільби.

Задача балістичної підготовки складається в тому, щоб своєчасно визначити балістичні умови, що необхідно враховувати при визначенні установок для стрільби.

Балістична підготовка в дивізіоні (батареї) здійснюються силами і засобами підрозділів за участю служби артилерійського озброєння і включає:

визначення відхилення початкової швидкості снарядів через знос каналів стволів гармат (АУОгар);визначення різнобою основних гармат батарей щодо контрольного гармати дивізіону і гармат батарей щодо основного (5*0);

визначення сумарного відхилення початкової швидкості снарядів (АУ0сум) для контрольного гармати дивізіону й основних гармат батарей;

визначення температури зарядів;

визначення балістичних характеристик боєприпасів;

сортування і розподіл боєприпасів, що надійшли, між батареями (гарматами).

Найбільше складним і трудомістким процесом при проведенні балістичного підготовка стрільби є визначення сумарного відхилення початкової швидкості снарядів (АУ0сум) , що залежить від відхилення початкової швидкості снарядів через знос каналу ствола (АУ0гар) і відхилення початкової швидкості снарядів через властивості партії

зарядів (АУозар).

Відомо, що при повному зносі ствола (АУ0гар) може досягати 10% У0 і більш, а (АУ0зар) через зміну калорійності пороху в процесі його збереження може досягати 2,5% У0. Такі відхилення, якщо їх не враховувати при визначенні установок для стрільби, призведуть до тому, що стрільба на поразку без пристрілювання стане неефективної. Тому ігнорування балістичних умов стрільби неприпустиме.

Порядок урахування відхилень балістичних умов при підготуванні до стрільби зазначений у першому поділі таблиць стрільби («Основні вказівки»).

Основна задача сортування боєприпасів - одержання кожній батареєю пострілів з одною партією зарядів і одною партією снарядів із пофарбованими або не пофарбованими корпусами.

Боєприпаси сортують: за індексом (за призначенням) снарядів, по марці (типу) підривника, по знаках відхилення маси на снарядах, за даними складання (партіям) зарядів.

Табличні балістичні умови стрільби.

Початкова швидкість снаряда таблична (відповідна стрільбі з нового ствола зарядами, що забезпечують табличну початкову швидкість);

температура зарядів ТЗ=+15°С;

маса снаряда (остаточно знарядженого) таблична;форма снаряда з підривником відповідає кресленню. Розрахунок поправок на відхилення балістичних умов стрільби

До поправок на відхилення балістичних умов стрільби від табличних ставляться поправки дальності на сумарне відхилення початкової швидкості снарядів, на відхилення температури зарядів, на відхилення інших балістичних характеристик боєприпасів, зазначених у таблицях стрільби (на ковпачок підривника, на не фарбованість снаряду, на полум'я гасник і інші чинники) і поправки напрямку на деривацію.

Поправки дальності вводять:

на сумарне відхилення початкової швидкості снарядів АД* 0     = —АХ* 0 А* ;

'     * 0СУМ * 0 0СУм '

на відхилення температури зарядів

АДтз = —0,1АХГз А77,   де, АТз= Тз - 150 де АХ*0 і АХГз - табличні поправки дальності на зміну початкової

швидкості на 1 % і зміни температури заряду на 10 С відповідно;

А*    і А 73 - відхилення відповідного чинника від табличного

0СУм 3

значення.

Поправки напрямку беруться:

на деривацію АZ - із таблиць стрільби по обчисленій дальності зі знаком «-» (для реактивних снарядів знаки поправок зазначені в таблицях стрільби);

на обертання Землі АА£З, при стрільбі з далекобійних систем на великі дальності - із таблиць стрільби цих систем.